Subsidies, PED en stimuleringsregelingen duurzame investeringen

De subsidies en regelgevingen bij Mitsubishi Electric

Wet- en Regelgeving

Bij technische installaties komen veel verschillende wetten en regels kijken. Er wordt gestreefd naar een optimale veiligheid voor installateur en gebruiker. Hetzelfde geldt voor aspecten als gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alles weten over de verschillende wet en regelgevingen? Lees dan snel verder

Richtlijn Drukapparatuur Alklima

PED Regelgeving voor koeltechniek

Nieuwe drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar moeten voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn drukapparatuur PED. Mitsubishi Electric als fabrikant draagt er zorg voor dat alle essentiële veiligheidseisen van de richtlijn drukapparatuur tegemoet gekomen zijn in haar systemen. Alles weten over de regelgevingen rondom de drukapparatuur PED? lees dan verder via de onderstaande knop.

SWK Regelgeving en koeltechniek

SWK en Woningborg is de garantie en de waarborgregelingen waarbij er waarborgcertificaten verstrekt worden aan de kopers van woningen. De doelstelling van dit waarborgcertificaat is de koper te beschermen tegen faillissement van de ondernemer en gebreken aan de woning tijdens en na de bouw te waarborgen. Alles weten over SWK Regelgevingen in de koeltechniek? Lees dan snel verder via de onderstaande knop!

Subsidies voor zakelijke eindgebruikers

De overheid ondersteunt de Road to All Electric. Voor de aanschaf van warmtepompen en andere klimaatinstallaties zijn daarom subsidies en/of ondersteunende maatregelen beschikbaar. Neem deze op in het ontwerp of de offerte voor een completere presentatie aan opdrachtgevers. Check ook altijd de actuele ontwikkelingen op dit gebied, waardoor subsidies en stimuleringsregelingen worden uitgebreid of komen te vervallen.

Mogelijkheden in subsidies voor bedrijven, verenigingen en stichtingen

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Vrijwel alle warmtepompen van Mitsubishi Electric komen in aanmerking voor de hoogste subsidiebedragen.

Lees meer over ISDE.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen 45 procent fiscale aftrek toepassen voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Lees meer over de EIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA geeft recht op een investeringsaftrek van maximaal 36 procent van de investering in milieuvriendelijke technieken. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.

Lees meer over de MIA.

Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De VAMIL geeft de vrijheid om 75 procent van de investeringskosten willekeurig af te schrijven, dus zonder verplicht afschrijvingsschema.

Lees meer over de VAMIL.

Teruggaveregeling energiebelasting

MJA3- en MEE-deelnemers met een zakelijk elektriciteitsverbruik hoger dan 10 miljoen kWh per jaar kunnen geld terugkrijgen van de Belastingdienst.

Lees meer over de Teruggaveregeling energiebelasting.

Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF)

Garantstelling voor bedrijven op een achtergestelde lening voor risicodragend vermogen bij het realiseren van een energietransitie. De GO-ETFF geeft ontwikkelingsbanken een 80% staatsgarantie.

Lees meer over de GO-ETFF.

Meer over Subsidies te weten komen? Neem dan contact met ons op!

Joint Industry Project (JIP)

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die bezig zijn met verduurzaming van het industriële energiesysteem, gericht op nieuw toegepast R&D onderzoek.

Lees meer over de JIP.

Topsector energiestudies

Haalbaarheidsstudies voorafgaand aan een (industrieel) onderzoeks- en ontwikkelingstraject voor energie-innovatie. En verkennende studies naar mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen (systemen, methodes, producten) voor verduurzaming van het energiesysteem.

Lees meer over de Topsector Energiestudies.

BNG Duurzaamheidsfonds

Fonds dat leningen verstrekt aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Dit initiatief van BNG Bank wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees meer over het BNG Duurzaamheidsfonds.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Deze stond tot en met 2018 bekend als Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). De huidige regeling sinds 2019 omvat onder meer warmtepompboilers, warmteterugwin-units (WTW)’s en warmtepompen voor bestaande sportaccommodaties. De bijdrage is maximaal 35 procent.

Lees meer over deze subsidie voor sportaccommodaties.

Amsterdam Aardgasvrij

Eenmalige subsidie voor het verbouwen van maatschappelijk vastgoed tot Nul Op de Meter (NOM) of aardgasvrij.

Lees meer over Amsterdam Aardgasvrij.

Gegarandeerd zijn van een goede keuze? Kies Mitsubishi Electric!
Alklima/Mitsubishi Electric consultant en klant

Subsidies voor particulier eindgebruikers

Voor particuliere eindgebruikers gelden er andere subsidies dan bij de zakelijke gebruikers. Onder particulieren eindgebruikers zien we zzp'ers en natuurlijke de consumenten. Benieuwd naar de subsidies als particulier? Lees dan hieronder alle mogelijkheden.

Mogelijkheden in subsidies voor consumenten en zzp’ers

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Alle warmtepompen van Mitsubishi Electric komen in aanmerking voor de hoogste subsidiebedragen.

Lees meer over ISDE.

Nationaal Energiebespaarfonds

Leningen voor energiebesparende maatregelen. Een initiatief van de rijksoverheid, Rabobank, ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB). Voor individuele huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Lees meer over het Nationaal Energiebespaarfonds.

Duurzame Monumenten-Lening

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt deze lening beschikbaar. Eigenaar-bewoners of VvE’s die bij het Restauratiefonds een lening voor restauratie aanvragen, kunnen op deze faciliteit een beroep doen voor de duurzame ingrepen.

Lees meer over de Duurzame Monumenten-Lening.

Duurzaamheidslening

Inmiddels ondersteunen veel Nederlandse gemeentes duurzaamheidsinvesteringen van hun inwoners. Dit wordt doorgaans uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Lees meer over de Duurzaamheidslening

Amsterdam Aardgasvrij

Eenmalige subsidie voor het verbouwen van een (huur)woning of ander vastgoed bij kleinschalige transformatie naar woningen tot Nul Op de Meter (NOM) of aardgasvrij.

Lees meer over Amsterdam Aardgasvrij.

Overige

Diverse partijen bieden extra aantrekkelijke voorwaarden voor de verduurzaming van woningen. Denk aan de extra lage hypotheekrentes bij Triodos Hypotheek en GreenLoans van ABN AMRO.

Beëindigde subsidies en faciliteiten

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS, vervangen door de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties), Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE), Subsidie energiebesparing eigen huis.

Belangrijke informatie over subsidies

  • Veel subsidiemogelijkheden voor warmtepompen
  • Ook fiscale faciliteiten voor duurzame klimaatsystemen
  • Check rvo.nl voor actuele eisen
Meer informatie over subsidies? Neem dan contact met ons op!
Woningen aan het water

Downloads

Subsidiebrochure en ISDE Meldcodelijst

VRF-HVRF-Warmtepompen-Subsidie-brochure-Alklima-Mitsubishi-Electric-2023.pdf
Bestand downloaden 1,85 MB
VRF-HVRF-Warmtepompen-Subsidie-brochure-Alklima-Mitsubishi-Electric-2023.pdf
31-10-2023_ISDE_Meldcodelijst_Warmtepompen.pdf
Bestand downloaden 12,21 MB
31-10-2023_ISDE_Meldcodelijst_Warmtepompen.pdf