Subsidies en stimuleringsregelingen duurzame investeringen

Voor zakelijke eindgebruikers (bedrijven, verenigingen, stichtingen)

De overheid ondersteunt de Road to All Electric. Voor de aanschaf van warmtepompen en andere klimaatinstallaties zijn daarom subsidies en/of ondersteunende maatregelen beschikbaar. Neem deze op in het ontwerp of offerte voor een completere presentatie aan opdrachtgevers. Check ook altijd de actuele ontwikkelingen op dit gebied waardoor subsidies en stimuleringsregelingen wordt uitgebreid of komen te vervallen.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Vrijwel alle warmtepompen van Mitsubishi Electric komen in aanmerking voor de hoogste subsidiebedragen. Lees meer over ISDE.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen 45 procent fiscale aftrek toepassen voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Lees meer over de EIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA geeft recht op een investeringsaftrek van maximaal 36 procent van de investering in milieuvriendelijke technieken. Deze aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Lees meer over de MIA.

Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De VAMIL geeft de vrijheid om 75 procent van de investeringskosten willekeurig af te schrijven, dus zonder verplicht afschrijvingsschema. Lees meer over de VAMIL.

Teruggaveregeling energiebelasting

MJA3- en MEE-deelnemers met een zakelijk elektriciteitsverbruik hoger dan 10 miljoen kWh per jaar kunnen geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Lees meer over de Teruggaveregeling energiebelasting.

Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF)

Garantstelling voor bedrijven op een achtergestelde lening voor risicodragend vermogen bij het realiseren van een energietransitie. De GO-ETFF geeft ontwikkelingsbanken een 80% staatsgarantie. Lees meer over de GO-ETFF.

Joint Industry Project (JIP)

Subsidie voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen die bezig zijn met verduurzaming van het industriële energiesysteem, gericht op nieuw toegepast R&D onderzoek. Lees meer over de JIP.

Topsector energiestudies

Haalbaarheidsstudies voorafgaand aan een (industrieel) onderzoeks- en ontwikkelingstraject voor energie-innovatie.  En verkennende studies naar mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen (systemen, methodes, producten) voor verduurzaming van het energiesysteem. Lees meer over de Topsector Energiestudies.

BNG Duurzaamheidsfonds

Fonds dat leningen verstrekt aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Dit initiatief van BNG Bank wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Lees meer over het BNG Duurzaamheidsfonds.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Deze stond tot en met 2018 bekend als Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). De huidige regeling sinds 2019 omvat onder meer warmtepompboilers, warmteterugwinunits (WTW)’s en warmtepompen voor bestaande sportaccommodaties. De bijdrage is maximaal 35 procent. Lees meer over deze subsidie voor sportaccommodaties.

Amsterdam Aardgasvrij

Eenmalige subsidie voor het verbouwen van maatschappelijk vastgoed tot Nul Op de Meter (NOM) of aardgasvrij. Lees meer over Amsterdam Aardgasvrij.

Download hieronder de laatste versie

ME_Subsidies_Brochure_2022_11.03.2022.pdf
Bestand downloaden 1,56 MB
ME_Subsidies_Brochure_2022_11.03.2022.pdf

Voor particuliere eindgebruikers (consumenten en zzp’ers)

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Alle warmtepompen van Mitsubishi Electric komen in aanmerking voor de hoogste subsidiebedragen. Lees meer over ISDE.

Nationaal Energiebespaarfonds

Leningen voor energiebesparende maatregelen. Een initiatief van de rijksoverheid, Rabobank, ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB). Voor individuele huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Lees meer over het Nationaal Energiebespaarfonds.

Duurzame Monumenten-Lening

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt deze lening beschikbaar. Eigenaar-bewoners of VvE’s die bij het Restauratiefonds een lening voor restauratie aanvragen, kunnen op deze faciliteit een beroep doen voor de duurzame ingrepen. Lees meer over de Duurzame Monumenten-Lening.

Duurzaamheidslening

Inmiddels ondersteunen veel Nederlandse gemeentes duurzaamheidsinvesteringen van hun inwoners. Dit wordt doorgaans uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Lees meer over de Duurzaamheidslening

Amsterdam Aardgasvrij

Eenmalige subsidie voor het verbouwen van een  (huur)woning of ander vastgoed bij kleinschalige transformatie naar woningen tot Nul Op de Meter (NOM) of aardgasvrij. Lees meer over Amsterdam Aardgasvrij.

Overige

Diverse partijen bieden extra aantrekkelijke voorwaarden voor de verduurzaming van woningen. Denk aan de extra lage hypotheekrentes bij Triodos Hypotheek. En GreenLoans van ABN AMRO.

Beëindigde subsidies en faciliteiten

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS, vervangen door de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties), Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+), Subsidie energiebesparing eigen huis.

Belangrijke informatie over subsidies

  • Veel subsidiemogelijkheden voor warmtepompen
  • Ook fiscale faciliteiten voor duurzame klimaatsystemen
  • Check rvo.nl voor actuele eisen

Download hieronder de laatste versie van de apparatenlijst (11-04-2022)

ISDE_-_Apparatenlijst_warmtepompen_11_april_2022.pdf
Bestand downloaden 2,32 MB
ISDE_-_Apparatenlijst_warmtepompen_11_april_2022.pdf