Duurzame warmtepompen

BENG

BENG-indicatoren

Het is goed mogelijk om bestaande bouw vanuit de BENG te benaderen. De BENG-indicatoren en het Energielabel worden gelinkt. Tot op heden is er nog geen wettelijke eis gesteld aan de hoogte van de BENG-indicatoren. Uiteraard blijft hier wel het Bouwbesluit gehandhaafd.

De energieprestatie van gebouwen wordt vanaf 1 januari 2021 vastgelegd aan de hand van drie BENG eisen, welke de huidige energieprestatiecoëfficient (EPC) vervangen:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Bij utiliteitsgebouwen telt hierbij ook de energiebehoefte voor verlichting mee;

  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Dit is een optelsom van het primaire energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventileren. Bij utiliteitsgebouwen telt ook verlichting mee. Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen mag de opgewekte energie (met PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen) van het primaire energiegebruik worden afgetrokken. Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de cv-ketel) meegenomen;

  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (minstens 50%), te bepalen door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal aan hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

BENG & Mitsubishi Electric
Betere isolatie en betere luchtdichtheid zijn consequenties van de eisen. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt. Klimaatsystemen van Mitsubishi Electric kunnen hieraan bijdragen.

Klik hier voor meer informatie.

Naast BENG kan ook BREEAM helpen om te voldoen aan bepaalde eisen rondom duurzaamheid. BREAAM is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.