Scoor beter met Mitsubishi Electric

Alles over BENG bij een warmtepomp

Meer over BENG

Wat is BENG?

Voor nieuwbouw in Nederland, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat alle vergunningsaanvragen moeten voldoen aan de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De BENG bepaald de energieprestatie van een gebouw en streeft naar duurzame gebouwen. De bepalingsmethode voor deze energieprestatie wordt gedaan aan den hand van de rekenmethodiek NTA8800. De BENG wordt tevens gebruikt om het energielabel van bestaande en nieuwbouw te bepalen. Voor nieuwbouw geldt dat alle vergunningsaanvragen per 1 januari 2021 moeten voldoen aan BENG. Voor overheidsgebouwen geldt dit al vanaf 1 januari 2019.

De BENG-indicatoren

De energieprestatie van gebouwen wordt vastgelegd aan de hand van drie BENG eisen:

  1. BENG 1: Omschrijft de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Deze factor heeft betrekking op de bouwkundige schil van een gebouw.De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Bij utiliteitsgebouwen telt hierbij ook de energiebehoefte voor verlichting mee;

  2. BENG 2: Omschrijft het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Deze factor heeft betrekking op de installaties van een gebouw. Dit is een optelsom van het primaire energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventileren. Bij utiliteitsgebouwen telt ook verlichting mee. Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen mag de opgewekte energie (met PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen) van het primaire energiegebruik worden afgetrokken. Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de cv-ketel) meegenomen;
  3. BENG 3: Omschrijft het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. Hernieuwbare energie is energie welke afkomstig is uit natuurlijke bronnen zoals zon en buitenlucht. 

Warmtepompen hebben een positieve bijdrage op zowel BENG 2 en BENG 3. Enerzijds door hun hoge rendement (BENG 2) en anderzijds is het aandeel hernieuwbare energie hoog omdat het grootste aandeel energie onttrokken wordt aan de buitenlucht (BENG 3).

Ventilatiesystemen met warmteterugwinning hebben ook een positieve bijdrage op BENG 2. Dit omdat energie welke onttrokken wordt uit de afgevoerde lucht, gebruikt wordt om de verse buitenlucht op te warmen. De primaire energiebehoefte wordt hierdoor teruggedrongen.

Mitsubishi Electric en de BENG

Betere isolatie en betere luchtdichtheid zijn uitkomsten van de BENG-eisen. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt. Klimaatsystemen van Mitsubishi Electric dragen hieraan bij.

Mitsubishi Electric heeft voor veel producten een kwaliteitsverklaring beschikbaar. Door de hoogstaande technieken en kwaliteit worden de hoogst mogelijke rendementen behaald. De warmtepompen van Mitsubishi Electric zijn dan ook al jarenlang de meest toegepaste warmtepompen in de BENG berekeningen (bron: Bouwtrend).

Productgroepen voorzien van een kwaliteitsverklaring

Ecodan warmtepompen voor de woningbouw

De complete keuze. De Mitsubishi Electric Ecodan lucht-water warmtepompen worden in de woningbouw toegepast voor verwarmen, warmtapwaterbereiding en koeling.

Lossnay WTW ventilatie units voor residentiële toepassingen

De Lossnay WTW units van Mitsubishi Electric zijn parels. Perfect geschikt voor residentiële toepassingen en worden daardoor in de woningbouw toegepast voor ventilatie.

QAHV warmtepomp voor warmtapwaterbereiding

De QAHV warmtepomp wordt toegepast voor de bereiding van grote hoeveelheden warmtapwater voor collectieve woningbouw en utiliteit (onder andere hotel, sportclubs, zorginstellingen).

Over de kwaliteitsverklaringen

In de BENG berekening worden voor het toepassen van warmtepompen en ventilatiesystemen standaard forfaitaire rendementen gehanteerd. Middels een kwaliteitsverklaring kan aangetoond worden dat het product specifieke rendement hoger is dan deze standaard waarde. De kwaliteitsverklaringen worden onafhankelijk beoordeeld en gecontroleerd waarna ze worden opgenomen in de database van Stichting Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG). Software voor energieberekening is veelal gekoppeld aan deze database.

Alle verklaringen op een rijtje

Ben je benieuwd naar onze verdiende papieren? We delen ze maar al te graag. Ga direct naar een overzicht van al onze beschikbare kwaliteitsverklaringen.

Bekijk onze kwaliteitsverklaringen

BENG berekenen Mitsubishi Electric warmtepompen

Welke gegevens dien je in te vullen binnen NTA800 rekensoftware voor BENG? Voor de Ecodan warmtepompen voor woningen vind je de instructies op een rijtje (PDF 0,4 Mb) voor het gebruik in Uniec 3. Voor het downloaden is een account voor onze website vereist.

BENG berekenen Mitsubishi Electric WTW-ventilatie

Mitsubishi Electric biedt met de Lossnay een breed assortiment aan energiezuinige ventilatiesystemen, die efficiënt zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit. Opnemen in je BENG-berekening? Voor het Lossnay D systeem vind je hier binnenkort de instructies voor gebruik in Uniec 3. Mocht je tussentijds vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Gebruik je andere software dan Uniec 3 en heb je vragen over hoe je jouw BENG-berekening uitvoert? We helpen je graag verder!

Extra BREEAM informatie

Naast BENG kan ook BREEAM helpen om te voldoen aan bepaalde eisen rondom duurzaamheid. BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Invulinstructies Uniec 3 voor Mitsubishi Electric

Welke gegevens dien je in te vullen binnen de Uniec 3 rekensoftware voor BENG? Voor de Ecodan warmtepompen voor woningen vind je de instructies op een rijtje voor het gebruik in Uniec 3. Voor het downloaden is een account voor onze website vereist.

Heb je vragen over de BENG berekening of het invoeren van de producten in de rekensoftware neem dan contact op met de Alklima productspecialisten via 078-615 0000.

Download Uniec 3 instructies