Duurzame warmtepompen

BENG

Naast een BREEAM-NL certificaat, is voor sommige gebouwen ook belangrijk om te voldoen aan BENG (bijna energieneutrale gebouwen), welke voortkomt uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Voldoen aan BENG betekent dat gebouwen nog verder geïsoleerd en luchtdicht gebouwd moeten worden. Voor nieuwbouw geldt dat alle vergunningsaanvragen per 1 januari 2021 moeten voldoen aan BENG. Voor overheidsgebouwen geldt dit al vanaf 1 januari 2019.

BENG-indicatoren

Het is goed mogelijk om bestaande bouw vanuit de BENG te benaderen. De BENG-indicatoren en het Energielabel worden gelinkt. Tot op heden is er nog geen wettelijke eis gesteld aan de hoogte van de BENG-indicatoren. Uiteraard blijft hier wel het Bouwbesluit gehandhaafd.

De energieprestatie van gebouwen wordt vanaf 1 januari 2021 vastgelegd aan de hand van drie BENG eisen, welke de huidige energieprestatiecoëfficient (EPC) vervangen:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Bij utiliteitsgebouwen telt hierbij ook de energiebehoefte voor verlichting mee;

  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Dit is een optelsom van het primaire energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventileren. Bij utiliteitsgebouwen telt ook verlichting mee. Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen mag de opgewekte energie (met PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen) van het primaire energiegebruik worden afgetrokken. Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de cv-ketel) meegenomen;

  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (minstens 50%), te bepalen door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal aan hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

BENG & Mitsubishi Electric

Betere isolatie en betere luchtdichtheid zijn consequenties van de eisen. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt. Klimaatsystemen van Mitsubishi Electric kunnen hieraan bijdragen. Kijk voor meer over BENG op de website van RVO.

Mitsubishi Electric in Uniec 3

Voor het berekenen van de energieprestatie voor een woning of gebouw wordt NTA8800 gehanteerd. Dit is de gestandaardiseerde bepalingsmethode waarmee ook de BENG-eisen worden getoetst.

Voor het berekenen van de BENG-eisen is NTA880 rekensoftware beschikbaar. Mitsubishi Electric warmtepompen en ventilatiesystemen worden binnen BENG veelvuldig toegepast. Om het rekenen binnen veelgebruikte software makkelijker te maken vind je hieronder een stappenplannen en meer om jouw BENG-berekeningen makkelijk en snel uit te voeren.

BENG berekenen Mitsubishi Electric warmtepompen

Welke gegevens dien je in te vullen binnen NTA800 rekensoftware voor BENG? Voor de Ecodan warmtepompen voor woningen vind je de instructies op een rijtje (PDF 0,4 Mb) voor het gebruik in Uniec 3. Voor het downloaden is een account voor onze website vereist.

BENG berekenen Mitsubishi Electric WTW-ventilatie

Mitsubishi Electric biedt met de Lossnay een breed assortiment aan energiezuinige ventilatiesystemen, die efficiënt zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit. Opnemen in je BENG-berekening? Voor het Lossnay D systeem vind je hier binnenkort de instructies voor gebruik in Uniec 3. Mocht je tussentijds vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Gebruik je andere software dan Uniec 3 en heb je vragen over hoe je jouw BENG-berekening uitvoert? We helpen je graag verder!

Naast BENG kan ook BREEAM helpen om te voldoen aan bepaalde eisen rondom duurzaamheid. BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.