SWK en Woningborg

SWK en Woningborg zijn garantie- en waarborgregelingen waarbij er waarborgcertificaten verstrekt worden aan de kopers van woningen. De doelstelling van dit waarborgcertificaat is de koper te beschermen tegen faillissement van de ondernemer en gebreken aan de woning tijdens en na de bouw.

Werkzaamheden van de SWK

SWK

In hoofdlijnen voert SWK de volgende werkzaamheden uit:

  • beoordeling en inschrijving van ondernemers en renovatieplannen/bouwplannen
  • financiële en technische screening van aangesloten ondernemers
  • informatievoorziening en advisering
  • klachtenbehandeling en klachtenbemiddeling
  • verstrekking van SWK waarborgcertificaten (uit naam van de verzekeraar)
  • uitvoering van waarborgen (uit naam van de verzekeraar)

Ecodan warmtepomp en SWK

Meer weten over de Mitsubishi Electric Ecodan warmtepompen en SWK lees dan de brochure!

Ecodan warmtepompen en SWK

Woningborg

Het Woningborg-certificaat Nieuwbouw verzekert u als koper van:

  • Afbouwdekking - Als de ondernemer tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg normaal gesproken voor afbouw van de woning of vergoedt het de betaalde aanneemtermijnen zoals vermeld in de Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is.
  • Gewaarborgde garantie – De ondernemer bouwt conform het Bouwbesluit en de Woningborg garantienormen. Het kan gebeuren dat er een technisch mankement aan de woning ontstaat na oplevering. Dit is verzekerd als het onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling valt. De ondernemer hoort het gebrek te herstellen. Woningborg waarborgt deze garantie als de ondernemer niet kan (bijvoorbeeld bij een faillissement) of, na uitspraak van een arbiter en verstrijken van de gegeven hersteltermijn, niet wil presteren.

Bovendien is het Woningborg certificaat vaak nodig voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening en verplicht als u voor de woning een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit.

Ecodan warmtepomp en Woningborg

Binnen de in 2020 gepresenteerde garantie en waarborgregeling nieuwbouw zijn ook eisen geformuleerd met betrekking tot de inhoud van de voorraadboilers warmwater. De zeer efficiënte en betrouwbare Ecodan warmtepompen van Mitsubishi Electric leveren ook warm tapwater. Cilinderunits met een geïntegreerde boiler, of als hydrobox met een externe boiler worden veelvuldig toegepast binnen nieuwbouw én onder de deze waarborgregeling. Je leest er meer over in deze brochure.