Wet & Regelgeving

Wet- en regelgeving duurzame elektrische klimaatsystemen

Technische installaties zijn met veel wetten en regels omgeven. Daarmee wordt gestreefd naar optimale veiligheid voor installateur en gebruiker. Hetzelfde geldt voor aspecten als gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De meest relevante wet- en regelgeving hebben we hieronder vermeld met links naar de relevante webpagina’s. Onze adviseurs geven graag vrijblijvend een toelichting. Het volledige assortiment van Mitsubishi Electric voldoet uiteraard aan de geldende wet- en regelgeving. Informatie over subsidies, leningen en fiscale faciliteiten vind je in een apart hoofdstuk van deze website.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit zijn diverse relevante bepalingen voor het ontwerp, de plaatsing en de werking van warmtepompen en andere klimaatinstallaties opgenomen. Zoals de geluidseisen van de buiten-units van warmtepompen en airco's. Lees hier het Bouwbesluit 2012 geldend vanaf 10 maart 2020.

F-gassenverordening

De meeste warmtepompen van Mitsubishi Electric zijn gevuld met een koudemiddel dat tot de F-gassen behoort. Voor het installeren en onderhouden van deze installaties is een F-gassencertificering verplicht. Deze kun je in deeltijd halen bij het Alklima College. Lees hier alles over de F-gassenregeling.

ErP-richtlijn

In Europa zijn diverse energiebesparende maatregelen afgesproken. Een daarvan is de Ecodesign-richtlijn of ErP-richtlijn, voluit: Energy related Products-richtlijn. Deze heeft onder meer betrekking op ventilatoren en luchtbehandelingskasten bij zowel nieuwe installaties als bij renovatie. Per 1 januari 2018 zijn de eisen op een aantal essentiële punten strenger geworden. Zo moeten alle ventilatie-eenheden zijn voorzien van een variabele snelheid.

Meer weten over de wet en regelgeving? Neem dan contact met ons op!

EU-verordening 1253

De Europese Commissie stelt warmteterugwinning verplicht voor luchtbehandelingskasten in zakelijke toepassingen. Per 1 januari 2018 zijn de eisen aangescherpt op drie gebieden: hogere rendementen, lager elektriciteitsverbruik en visueel vervuilingssignalering voor de filters. Lees hier alles over de EU-verordening 1253.

PED

Nieuwe drukvaten, leidingen of installaties met een toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar moeten voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn drukapparatuur PED (2014/68/EU). Meer over de PED lees je op de speciale PED-pagina.

Belangrijke juridische kaders voor warmtepompen

  • Strenge regels voor klimaatsystemen
  • Mitsubishi Electric voldoet aan alle voorschriften
  • Alklima biedt vrijblijvende begeleiding
Bekijk de wijziging in PED-categorie splitsystemen
Mitsubishi Electric VRF