Wet & Regelgeving

Wet- en regelgeving duurzame elektrische klimaatsystemen

Technische installaties zijn met veel wetten en regels omgeven. Daarmee wordt gestreefd naar optimale veiligheid voor installateur en gebruiker. Hetzelfde geldt voor aspecten als gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De meest relevante wet- en regelgeving hebben we hieronder vermeld met links naar de relevante webpagina’s. Onze adviseurs geven graag vrijblijvend een toelichting. Het volledige assortiment van Mitsubishi Electric voldoet uiteraard aan de geldende wet- en regelgeving. Informatie over subsidies, leningen en fiscale faciliteiten vind je in een apart hoofdstuk van deze website.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit zijn diverse relevante bepalingen voor het ontwerp, de plaatsing en de werking van warmtepompen en andere klimaatinstallaties opgenomen. Zoals de geluidseisen van de buitenunits van warmtepompen en airco's. Lees hier het Bouwbesluit 2012 geldend vanaf 10 maart 2020.

F-gassenverordening

De meeste warmtepompen van Mitsubishi Electric zijn gevuld met een koudemiddel dat tot de F-gassen behoort. Voor het installeren en onderhouden van deze installaties is een F-gassencertificering verplicht. Deze kun je in deeltijd halen op het Alklima College. Lees hier alles over de F-gassenregeling.

ErP-richtlijn

In Europa zijn diverse energiebesparende maatregelen afgesproken. Een daarvan is de Ecodesign-richtlijn of ErP-richtlijn, voluit: Energy related Products-richtlijn. Deze heeft onder meer betrekking op ventilatoren en luchtbehandelingskasten bij zowel nieuwe installaties als bij renovatie. Per 1 januari 2018 zijn de eisen op een aantal essentiele punten strenger geworden. Zo moeten alle ventilatie-eenheden zijn voorzien van een variabele snelheid.

EU-verordening 1253

De Europese Commissie stelt warmteterugwinning verplicht voor luchtbehandelingskasten in zakelijke toepassingen. Per 1 januari 2018 zijn de eisen aangescherpt op drie gebieden: hogere rendementen, lager elektriciteitsverbruik en visueel vervuilingssignalering voor de filters. Lees hier alles over de EU-verordening 1253.

PED

De Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) verdeelt alle componenten in airconditioninginstallaties (drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages) in een van de (risico)categorieën I, II, III en IV. Alle units in de RAC- en Mr. Slim-serie vallen onder artikel 4 lid 3 of categorie I. Conform de PED volstaat in deze categorie een conformiteitverklaring voor de laagspanningsrichtlijn. Bij de buitenunits van de City Multi VRF vermelden de specificaties of zij behoren tot categorie I of II. De binnenunits van dit systeem vallen onder artikel 4 lid 3; conform de PED volstaat in deze categorie een conformiteitverklaring voor de laagspanningsrichtlijn. Alle conformiteitverklaringen zijn op deze website bij de productinformatie te downloaden.

Voor een beoordeling van een samenstel die behoort tot categorie II of hoger dien je als installateur zelf een overeenstemmingsbeoordeling aan te vragen bij een Notified Body (NoBo). Een onderdeel van deze beoordeling is Technische documentatie. Wij zullen aan de hand van een door de installateur uitgevoerd project of uit te voeren project voorzien in de technische documentatie van het betreffende project. Hierna dient een NoBo een typeonderzoek uit te voeren op deze installatie. Bij goedkeuring krijgt de installateur een typegoedkeuring. De installatie ontvangt een CE-markering waarmee aangetoond is dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen van de PED. Met het behalen van deze goedkeuringsverklaring mag je de CE-markering toepassen op installaties van dezelfde categorie. Elke volgende installatie meld je aan de NoBo, die steekproefsgewijs een aantal installaties zal bezoeken en controleren.

Airconditioninginstallaties met chemische koudemiddelen moeten vanaf categorie III een Keuring voor Ingebruikneming ondergaan. De eigenaar/gebruiker van de installatie is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van deze keuring en dient dit daarom zelf aan te vragen bij een Aangewezen Keurings Instelling (AKI) van zijn keuze. Wel dient de fabrikant/ installateur de eigenaar te wijzen op deze verplichting.

Belangrijke juridische kaders voor warmtepompen

  • Strenge regels voor klimaatsystemen
  • Mitsubishi Electric voldoet aan alle voorschriften
  • Alklima biedt vrijblijvende begeleiding