• Datum
  • Leestijd 4 minuten

Warmtepompen in hoogbouw

De energietransitie binnen de gestapelde bouw heeft specifieke uitdagingen. Voor ruimte- en tapwaterverwarming zijn warmtepompen in hoogbouw vaak een passende oplossing. Veelal wordt er gekozen voor een bodembron. Maar juist lucht/water-warmtepompen dienen ook overwogen te worden. Voor de verduurzaming van bestaande bouw. Maar ook met het oog op de BENG-eisen voor nieuwbouw. Voor ieder gebouw zijn oplossingen en configuraties mogelijk. Individueel en collectief. Welke dat zijn en welke overwegingen je als bouwer, adviseur, corporatie of vve zou kunnen maken vind je in dit artikel. Hierin gaan we vooral in op lucht/water-warmtepompen.

Oplossingen voor hoogbouw

Bij de keuze voor een warmtepompoplossing in gestapelde of hoogbouw zijn verschillende factoren leidend. Allereerste natuurlijk het te behalen comfort in appartementen. Maar ook bouwtechnische zaken als de aard en bouwconstructie van een gebouw kunnen invloed hebben op de uiteindelijke oplossing. De wensen van de opdrachtgever, populatie in een gebouw, planning, afgiftesystemen en natuurlijk de investering zijn ook zaken die meetellen in de uiteindelijke keuze. De eerste keuze daarin is de systeemkeuze: past bij het project een individuele of collectieve oplossing?

Warmtepomp in hoogbouw: voordelen individueel of collectief

Individueel

• Minder transportverliezen
• Geen eisen ringleiding
• Gebruiker kan voorkeuren installatie meenemen
• Individuele keuze voor koeling
• Eventueel voordelen subsidie
• Geen eisen voor warmtewet

Collectief

• Meestal lagere onderhoudskosten
• Meer mogelijkheden gelijktijdigheid
• Minder opstelruimte (zowel binnen- als buiten)
• Meestal langere leidinglengten mogelijk

Individueel per appartement

Warmtepomp appartementen individueel

Voor de toepassing van lucht/water-warmtepompen in appartementencomplexen of portiekflats kan allereerst gekozen worden voor een individuele oplossing. Eén compleet systeem per woning. Hierbij krijgt iedere woning een eigen warmtepompinstallatie, welke voorziet in zowel de ruimteverwarming als het warmtapwater. Deze installatie bestaat uit een buiten-unit en binnen-unit.

Afhankelijk van de situatie kan het buitendeel bijvoorbeeld op het dak, galerij, balkon of aan de gevel geplaatst worden. Het binnendeel, een compacte cilinderunit, met geïntegreerde tapwaterboiler komt dan binnen in het appartement te staan. De Ecodan cilinderunits zijn beschikbaar met boilerinhoud van 170, 200 en 300 liter capaciteit.

Voor meer flexibiliteit kan een Ecodan Hydrobox binnen-unit worden toegepast. Hierbij is het mogelijk te combineren met verschillende groottes boilers en zijn bivalente configuraties ook mogelijk.

Collectieve oplossingen in gestapelde bouw

Flat met warmtepompen 3DBinnen collectieve systemen voor warmtepompen binnen de gestapelde bouw zijn meerdere opties mogelijk. Ook hier geldt weer dat de keuze voor een bepaalde oplossing altijd afhankelijk is van diverse parameters. 

We denken dan ook altijd graag met je mee. En adviseren graag al vroeg in het ontwerpproces of bouwplanning.

Ecodan Hydrobox: ook collectief flexibel

De Ecodan Hydrobox werd al even genoemd binnen de individuele oplossingen. De flexibiliteit van deze unit maakt het ook mogelijk om deze in cascade te schakelen. Een oplossing die past bij kleinere appartementencomplexen of om bijvoorbeeld een installatie per verdieping te realiseren. Hiermee is collectieve verwarming en koeling mogelijk. Geavanceerde regelingen maken het mogelijk om aansturing middels een GBS te realiseren. Deze opstelling wordt aangesloten op één centrale buffer. Bij deze variant dient warmtapwater, collectief of individueel via een andere bron verzorgd te worden. Bijvoorbeeld met de Mitsubishi Electric QAHV.

Ecodan CAHV: collectief met een hoger vermogen

Een collectieve warmtepomp-oplossing met een lucht/water warmtepomp met hogere vermogens is ook een optie voor gebruik in gestapelde bouw. De Mitsubishi Electric Ecodan CAHV is een monoblock warmtepomp voor toepassingen met een grote warmtevraag. De warmtepomp met een nominaal vermogen van 45kW is ook in cascade op te stellen tot 720kW. Het geproduceerde warme water kan direct naar de centrale buffer(s) in een technische ruimte. Deze warmtepomp heeft geen koelmodus. Auto-rotatie en back-up regelingen zijn standaard. Bij meerdere (gekoppelde) units zorgt dit voor evenwichtig gebruik en een nog hogere bedrijfszekerheid. Warm tapwater zou hier ook weer met bijvoorbeeld de QAHV geproduceerd kunnen worden.

Warmtewet

De warmtewet is veelal van toepassing als er binnen een appartementencomplex gekozen wordt voor een collectieve verwarmingsoplossing. Daarmee worden eisen gesteld aan onder meer de energieafrekening en registratie. Met afleversets in de appartementen wordt hieraan voldaan. Voordeel van deze sets is weer dat je weinig ruimte verliest door de opgestelde techniek.

Bediening thermostaat warmtepomp

VRF: Ruimschoots bewezen hoogstaand comfort

Binnen hoogbouw kan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van een VRF-systeem. VRF is gebaseerd op lucht/lucht warmtepomptechnologie. Complete klimaatsystemen die zich binnen commercieel vastgoed en bijvoorbeeld de hotelwereld al ruimschoots hebben bewezen. Het City Multi programma van Mitsubishi Electric combineert hierbij koelen, verwarmen, ventileren en warm tapwaterbereiding flexibel en naadloos. Vanzelfsprekend met het hoogste comfort, individuele regelbaarheid en laag energieverbruik.

Collectief warm water met QAHV

Voor de bereiding van warmtapwater is het inzetten van een lucht/waterwarmtepomp speciaal voor dat doel een mogelijkheid. Hiermee wordt verwarming en de productie van warm tapwater door twee gescheiden systemen afgeleverd: lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur voor het tapwater. Dit kan verschillende voordelen hebben. De QAHV van Mitsubishi Electric is zo’n warmtepomp specifiek voor warm tapwater. Een monoblock met goede papieren voor gebruik in woontorens en appartementencomplexen. Me een vermogen van 40kW, in cascade op te stellen én met CO2 als koudemiddel klaar voor de toekomst.

Buiten-units warmtepomp in hoogbouw

Bij hoogbouw en warmtepompen wordt vaak gedacht aan warmtepompen met een bodembron. De gedachte hierbij is dat de opstelruimte voor de buiten-units spaarzaam zijn. In de praktijk zijn er, zelfs in bestaande bouw,  vaak volop mogelijkheden. Parkeerdekken, tussenverdiepingen, parkeergarages of het dak bijvoorbeeld. Soms blijken loze ruimtes met minimale aanpassingen zelfs prima geschikt. Hoe dan ook dient er altijd een afweging gemaakt te worden tussen alle factoren. Daarbij kan de bron leidend zijn, maar we kijken graag met een open blik naar alle mogelijkheden.

Warmtepompen op flat

Referentie en Nieuws

3 min. leestijd
Maak je woning helemaal smart in 10 stappen
1 min. leestijd
Belangrijke informatie verklaringen Ecodan
1 min. leestijd
Nieuwe afleveringen podcastserie over installatie, verduurzaming en energietransitie

Ontdek de oplossingen van Mitsubishi Electric

Alle productcategorieën

VRF & HVRF Warmtepompen

Categorie bekijken

Lucht-water woningbouw

Ontdekken