• Datum
  • Leestijd 3 minuten

Versnellen betekent kiezen voor all-electric

Vandaag nog van het gas af? Als het aan Rudy Grevers van Alklima ligt wel. ‘Wij lanceren dit jaar een warmtepomp die het mogelijk maakt om cv-water van 75 °C te maken, óók als het buiten -15 °C is,’ vertelt de manager woningbouw.

Rudy: ‘Ruim 10 jaar geleden was het nog heel gebruikelijk om cv-ketels te installeren in de woningbouw. Hoewel de techniek al 70 jaar beschikbaar was, was het niet gebruikelijk om in plaats van die ketel een warmtepomp te plaatsen. Niet zo gek in die tijd, omdat gas ruimschoots beschikbaar was. Maar de duurzaamheidsopgave vraagt nu écht om gasloze oplossingen voor het koelen, verwarmen en ventileren van gebouwen.

’De uitdaging zit ‘m in de bestaande bouw'

De bestaande bouw gasloos maken is anders dan bij nieuwbouw, legt Rudy uit. ‘Het gaat bij corporatie woningen tenslotte nooit om maar één type woning. Corporaties hebben woningen uit verschillende bouwjaren in bezit, waardoor de uitgangspunten per complex of per wijk verschillen. Wil een corporatie van het gas af, dan bekijken we per situatie wat de beste oplossing is. Daarom voeren we overleg met meerdere partijen, waaronder de corporatie, de aannemer en de installateur. Alle partijen zijn nodig om duurzame stappen te zetten.'

We geloven niet in hybride'

We geloven niet in hybride’ Alklima gelooft dat de focus in de energietransitie moet liggen op all-electric systemen die de cv-ketel volledig vervangen. Rudy: ‘Met all-electric kunnen we versnellen. Wij geloven niet in klassieke hybride systemen, omdat deze geen oplossing zijn voor de lange termijn. Kort door de bocht wordt bij een klassiek hybride systeem gebruikgemaakt van een cv-ketel in combinatie met een warmtepomp. Deze heeft een beperkt vermogen en kan geen tapwater bereiden. Zeker in combinatie met zonnepanelen zullen veel bewoners met zo'n systeem worden benadeeld: zij kunnen het overschot aan stroom niet gebruiken om dat tapwater te bereiden. Dat vinden we kwalijk, omdat veel huurders financieel al onder druk staan door de hoge energieprijzen. Over enkele jaren zal de salderingsregeling niet meer zijn zoals deze nu is. Je wilt voorkomen dat bewoners moeten betalen voor het terugleveren van energie.

Een tijdelijke hybride oplossing is niet erg, maar we adviseren dan wel om een warmtepomp erbij te installeren die tapwater kan bereiden én die meer capaciteit levert dan 3 à 4 kW. De warmtepomp moet al klaar zijn voor de gasloze toekomst. Dat noemen we onze all-electric-ready oplossing.’

Nieuwe productlijn: warmtepomp maakt cv-water van 75 °C

Wanneer je dit artikel leest, staat Alklima op het punt een nieuwe productlijn te lanceren die het mogelijk maakt cv-water van 75 °C te maken met een warmtepomp, ook als het buiten -15 °C is. ‘Dat is op het niveau van de ouderwetse cv-ketel en de meest toekomstbestendige oplossing.’ Rudy geeft wel aan dat de eerste stap altijd is om de energievraag terug te dringen en dat begint met na-isolatie van onder andere de buitenschil. Stap twee is om te kijken naar het type afgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming) en met welke aanvoertemperatuur nu wordt gewerkt. Door goed te isoleren is een langere aanvoertemperatuur mogelijk. 'Afhankelijk daarvan en van de beschikbare ruimte in de woning adviseren we of all-electric ready of all-electric de beste oplossing is.

Bewonerscommunicatie

Een warmtepomp vraagt om ander gedrag van de bewoner dan een cv-ketel, vervolgt Rudy. ‘Bij wijze van spreken kun je met een cv-ketel eindeloos lang douchen. Bij een warmtepomp werkt dat net even anders. ’s Avonds de thermostaat verlagen is bijvoorbeeld in veel situaties niet meer wenselijk. We vinden het belangrijk om bewoners daarover goed te informeren en zijn dan ook aanwezig bij bewonersbijeenkomsten om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. In veel wijken werkt dat stukken beter dan het sturen van een handleiding. Verduurzaming is niet alleen het bieden van een technische oplossing, het is ook mensenwerk.’

Met all-electric kunnen we versnellen. Wij geloven niet in klassieke hybride systemen, omdat deze geen oplossing zijn voor de lange termijn.

Rudy Grevers Manager Woningbouw