• Datum
  • Leestijd 3 minuten
  • Doelgroep Adviseur, zakelijk, huiseigenaar, installateur

Antwoord op complexe vragen in de installatiemarkt

Duurzaam Gebouwd Energietransitie

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan de apparatuur voor verwarming, ventilatie en koeling. Steeds meer mensen, bewoners én corporaties maken scherpere keuzes op dit gebied. Mitsubishi Electric speelt daar op in met een reeks van innovaties voor woningbouwtoepassingen.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen bespreken we met Erwin Tuijtel, adjunct-directeur bij Alklima (onderstaande foto), leverancier van het merk Mitsubishi Electric. Dit merk begon ooit met het aanbieden van een warmtepomp voor verwarming en warm tapwater. Daar kwam in de loop der tijd koeling bij en daarna ook ventilatie. De lijn van producten wordt nu geïntegreerd aangeboden, geïnstalleerd en ondergebracht op een monitoringsplatform (MELCloud).

Het All-Electric Ready-concept van Mitsubishi Electric biedt bovendien de woningcorporaties de mogelijkheid om de renovatie en verduurzaming van hun portefeuilles niet alleen zinvoller aan te pakken, maar dat vastgoed ook klaar te maken voor een compleet gasloze situatie. Voor Alklima was dat alles het sein om, sinds dit najaar, ook woningbouwcorporaties te laten kennismaken met het gemak van een compleet pakket van één merk.

Corporaties

“Wij zien”, begint Tuijtel, “dat woningbouwcorporaties hun woningvoorraad compleet en het liefst seriematig willen verduurzamen. Bovendien wil men de woningen ook kunnen monitoren, zodat de systemen op de juiste manier worden gebruikt. Dat zijn complexe vragen die Mitsubishi Electric in z’n geheel veel beter kan beantwoorden. Het All-Electric Ready-concept hebben we specifiek voor de renovatiebouw ontwikkeld.”

“Die oplossing wijkt af van een klassiek hybride warmtepompsysteem met cv-ketel, dat alleen voor ruimteverwarming zorgt. Wat doe je dan met je tapwater, als het gas werkelijk verdwijnt? Om een woning volledig all-electric te maken, kun je die systemen over het algemeen later niet uitbreiden voor de tapwatervoorziening. Wij denken daarom dat woningcorporaties nu echt verder kijken dan het simpel inzetten van een hybride warmtepomp. Waarschijnlijk hebben ze liever een systeem, dat ze op termijn zeker all-electric kunnen maken.”

“Onze All-Electric Ready-systemen zorgen nu voor verwarming. Als je op termijn de woning na-isoleert en of het afgiftesysteem aanpast, als dat nodig is, dan is de stap naar all-electric eenvoudig doordat een tapwatervoorziening eenvoudig is te integreren. Bij een klassieke hybride warmtepomp is deze uitbreiding doorgaans niet mogelijk en dient bij de stap naar all-electric de volledige installatie vervangen te worden. Ook vanuit de circulariteitsgedachte is dit niet wenselijk.”

Circulariteit

Het beleid van Mitsubishi Electric ten aanzien van grondstoffen, materialen en circulariteit sluit goed aan bij de vragen hierover van veel woningcorporaties. Tuijtel: “Dat is een topic dat absoluut sterk leeft. Wij geven daaraan mede invulling met onze Environmental Sustainability Vision 2050. Vaak denkt men daarbij louter aan het eindproduct, met bijvoorbeeld ook het ontwerpen voor losmaakbaarheid. Maar het gaat hierbij om de hele keten, waarbij we kijken naar het minder gebruik van materialen, het gebruik van mono-materialen en ook volgende stappen. Zo bezit onze grootste unit van 14 kW nu nog twee ventilatoren, maar dat wordt er één. Dat levert een significante reductie op van de maatvoering en dus van de materialen.”

All-Electric Ready hybride Ecodan

Plug-and-play

Het installatiegemak voor de installateur wordt ook continu verbetert, aldus Tuijtel. Bijvoorbeeld met slimme, voor gemonteerde koppelingen in plaats van een open-pijpsysteem. Dat scheelt weer handelingen voor de installateur. “Een ander voordeel”, vervolgt Tuijtel, “is het toepassen van geïntegreerde in plaats van losse componenten. Zoals een magnetisch vuilfilter om je leidingen schoon te houden. Dat is vooral ook fijn in de renovatiebouw, waarbij de installateur niet altijd weet of het bestaande leidingtracé schoon is.”

Lees nu het complete interview met Erwin Tuijtel in het gratis digitale magazine Energietransitie met meer over nieuwe hogetemperatuur systemen en het monitoringsplatform MELCloud.

Woningcorporaties kijken nu verder dan het simpel inzetten van een hybride warmtepomp.

Erwin Tuijtel Adjunct directeur