Samen werken aan een recyclen van onze producten

Circulariteit bij Alklima

Lees wat Alklima faciliteert voor een groene wereld

De rol die Alklima pakt in circulariteit

Naast duurzaamheid is circulariteit een thema welke we breed omarmen. Zowel in de markt als in het dagelijkse leven. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds raakt de wereld uitgeput wat betreft grondstoffen, we moeten steeds dieper de aarde in om deze stoffen te kunnen delven.

Anderzijds is er ook een economische drijfveer. Op dit moment heeft China het grootste deel van de grondstof delving in handen, niet alleen in China, maar ook in de rest van de wereld. Op sommige grondstoffen hebben ze een monopoly. Dit is een ongewenste situatie voor marktwerking en beschikbaarheid van grondstoffen.

Om dit te voorkomen zullen we dus de grondstoffen moeten halen uit de producten die reeds in ons bezit zijn. Nederland heeft circulariteit hoog op de politieke agenda gezet, met als doelstelling om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn. Hiervoor is in 2017 reeds het grondstoffenakkoord voor ondertekend.

Lees meer over de visie van Mitsubishi Electric 2050.

Het eerste doel uit het programma; Nederland Circulair in 2050 is ambitieus: in 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiele brandstoffen). We zullen dus gebruik moeten maken van de rente van de aarde in plaats van het kapitaal te verbruiken.

Lees de visie van Mitsubishi Electric

Hoe kijken wij naar circulariteit?

Om op een goede manier om te gaan met onze producten en grondstoffen kan gebruik worden gemaakt van de ladder van Lansink. Preventie staat hierbij bovenaan, dit is de instandhouding van huidige producten.

Goed onderhoud verlengt de levensduur van een apparaat of gebouw. De volgende tree op de ladder is hergebruik. Als dit niet kan dient het bestaande product zoveel mogelijk gerecycled te worden om de waardevolle grondstoffen weer te kunnen inzetten voor de realisatie van nieuwe producten.

De ladder zou wat betreft circulariteit hier moeten eindigen. Producten verbranden en de opgewekte energie inzetten voor nuttige energie lijkt interessant te klinken, maar resulteert in de eindiging van een grondstof.

Hoe voegt Alklima de daad bij het woord?

Alklima werkt samen met RCN, Recycle Consultants Nederland, voor onderzoek naar recyclebaarheid van de onderdelen van de warmtepompen van Mitsubishi Electric te onderzoeken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kleine en grote capaciteit warmtepompen. Het resultaat van dit onderzoek is dat de kleine warmtepompen op basis van materialen voor 98% recyclebaar zijn en de grote warmtepompen voor 95%. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het recycleproces heeft Mitsubishi Electric in 2018 in Moerdijk een recyclefabriek geopend. Deze fabriek richt zich voornamelijk op het recyclen van koper en het verwerken van e-scrap, dit zijn de moeilijk te recyclen printplaten. De primaire grondstoffen die deze fabriek produceert kunnen direct weer ingezet worden in de productieprocessen van Mitsubishi Electric.

De ontwikkelingen op het gebied van recyclen zijn voor Mitsubishi Electric ook een van de speerpunten in de duurzaamheidsvisie Environmental Sustainability Vision 2050. In Japanse fabrieken van Mitsubishi Electric worden ontwikkelingen gedaan om uiteindelijk 80% van het aangeboden plastic te recyclen. Op dit moment wordt en kan in de wereld slechts 6% van het aangeboden plastic gerecycled worden. Hier valt dus nog genoeg te verbeteren!

Wil je meer weten over onze visie?

Maak dan een afspraak via ons contactformulier. We verwelkomen je graag bij ons op kantoor!

Maak een afspraak

Hergebruik van een warmtepomp van 15 jaar oud zou gunstig kunnen zijn voor circulariteit, maar op het gebied van duurzaamheid wordt de plank dan mis geslagen.

Martijn van Leerdam Adviseur

Hoe werkt circulatie in de installatie markt?

In de installatiemarkt zal wat betreft circulariteit een transitie moeten plaatsvinden van een lineaire naar een circulaire economie. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken en denken. Veel keuzes en innovatie worden gemaakt op basis van initiële investeringen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van leidingwerk en bevestigingsmateriaal. Waar we voorheen gewend waren om te werken met stalen leidingen, en stalen koppelingen met hennepverbindingen wordt nu veelal gebruikt gemaakt van kunststof-leidingen met een aluminium binnenmantel en snel/pers-koppelingen. Een ontwikkeling die veel installatietijd heeft bespaard en daarmee initiële kosten.

Toch is dit op het gebied van circulariteit geen geheel positieve wending geweest. De stalen leidingen en koppelingen zijn goed te hergebruiken of te recyclen, daar de kunststof leidingen en snel/per-koppelingen uit verschillende materialen bestaat en veel lastiger te recyclen zijn.

Welke doelen hangt Alklima aan haar installaties?

Preventie staat altijd bovenaan. Goed onderhoud is essentieel voor de instandhouding van een installatie met optimale levensduur. Voor de volgende stap dien je in onze visie onderscheid te maken in dode materialen en componenten die onderhevig zijn aan innovatie.

Een voorbeeld van een dood materiaal is het leidingwerk. Dit is een product welke zich goed leent voor hergebruik. Alle warmtepompen in de split uitvoering van Mitsubishi Electric zijn uitgevoerd met de Cleaning Free hergebruik techniek. Deze techniek stelt de warmtepomp in staat om bij vervanging gebruik te maken van het bestaande leidingwerk. Een gepatenteerde olie i.c.m met een spoelprogramma zorgen ervoor dat het leidingwerk zonder restricties hergebruikt kan worden.

Recyclen is de meest logische vorm van circulariteit

We zien een warmtepomp als een product wat onderhevig is aan innovatie. Dit blijkt ook wel als je de rendementen/meetcijfers van de afgelopen 20 jaar met elkaar vergelijkt. Hierbij zijn de rendementen van de producten verdubbeld, wat resulteert in een halvering van de energiekosten, een steeds zuinigere warmtepomp.

Hergebruik van een warmtepomp van 15 jaar oud zou gunstig kunnen zijn voor circulariteit, maar op het gebied van duurzaamheid wordt de plank dan mis geslagen. Hiernaast dienen ook de ontwikkelingen op het gebied van geluidsproductie en design aandacht te krijgen. Daarom is recyclen van de warmtepomp de meest logische vorm van circulariteit. Hierbij is het productontwerp essentieel, design for disassambly, ontwerpen met de visie dat het product zo optimaal mogelijk verwerkt kan worden na het beëindigen van de levensduur.

Onze duurzaamheidsvisie

Mitsubishi Electric heeft circulariteit als kernwaarde opgenomen in hun duurzaamheidsvisie Environmental Sustainability Vision 2050. Om het product zo geschikt mogelijk te maken voor recyclen dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van mono materialen en dienen de toepassingen van composieten en legeringen voorkomen te worden. Daarnaast dienen zoveel mogelijk schroefverbindingen te worden toegepast in plaats van lasverbindingen. Deze relatief simpele ontwerprichtlijnen zorgen ervoor dat een warmtepomp na het beëindigen van de levensduur eenvoudig ontmantelt kan worden in mono materialen die doordat ze uit slechts één materiaal bestaan eenvoudig gerecycled kunnen worden.