Warmteterugwinning (R2) toegelicht

Spelen met energie

Het City Multi R2-systeem kan gelijktijdig koelen en verwarmen. Het grootste verschil en voordeel ten opzichte van een Y-systeem is dat er in één ruimte gekoeld kan worden, terwijl in een andere ruimte met hetzelfde systeem verwarmd kan worden. Het R2-systeem maakt gebruik van een slim ontworpen verdeelbox (BC Controller), waaruit de verdeling van gas en vloeistof plaatsvindt naar de verschillende binnenunits (afhankelijk van de vraag). Deze unieke combinatie leidt tot een zeer hoge C.O.P., minder leidingwerk en veel minder verbindingen. In de praktijk zal dit leiden tot lagere installatie-/ onderhoudskosten en een lager energieverbruik dan een driepijpssysteem. Niet alleen het comfort en de vrijheid in gebruik wordt verhoogd, maar ook de energetische prestaties. Warmte die onttrokken wordt uit de gekoelde ruimtes kan in één compressiegang direct ingebracht worden in de ruimtes in waar een warmtevraag heerst.

Na een workout in de fitness comfortabel douchen met water dat met behulp van afgestane energie tijdens het sporten is verwarmd. Afwassen in een restaurant met warmte die door de gasten is afgestaan. Door slim te ontwerpen en door de huidige technische mogelijkheden van het WR2 & R2-systeem kunnen de verschillende koude en warme energie stromen/ bronnen binnen een pand nuttig worden ­ingezet op de plaats waar jij dat nodig vindt. Door te spelen met energie kan een optimaal systeemrendement worden behaald voor elke specifieke toepassing. Maximaal comfort tegen minimale verbruikskosten korten wij af met de namen WR2 & R2.

BC Controller toegelicht

De BC Controller is een verdeelbox die de koppeling tussen de condensor en de verschillende binnenunits tot stand brengt. Met het ontwikkelen van de BC Controller is Mitsubishi Electric als enige erin geslaagd om een ‘heat recovery’-systeem met twee pijpen uit te voeren, waar alle andere fabrikanten drie pijpen nodig hebben. Door de gepatenteerde tweepijps-BC Controller is gelijktijdig koelen en verwarmen mogelijk. Aan de hand van de koude-/warmtevraag van de binnenunits calculeert de BC Controller de mengverhouding van het  verzadigde gas plus vloeistof wat zij van de  buitenunit wil ontvangen. In de BC Controller wordt gas en vloeistof van elkaar gescheiden. Het hete gas gaat naar de units die warmte moeten leveren. Doordat het hete gas in deze units warmte afstaat, zal het gas condenseren en een vloeistof vormen. Deze vloeistof wordt, indien noodzakelijk, aangevuld met vloeistof uit het verzadigde gas direct vanuit de buitenunit en wordt na een volledig traploos regelend expansieorgaan gebruikt voor koeling.

Energiezuinig en subsidiabel

Het City Multi VRF-systeem kenmerkt zich als één van de meest energiezuinige  systemen op de installatiemarkt. In tegenstelling tot conventionele systemen kan een VRF systeem exact de capaciteit leveren die op dat moment wordt gevraagd. De hoge rendementen die hierdoor behaald worden, vertaalt men in een C.O.P.-waarde (De C.O.P.-waarde tijdens koelbedrijf wordt uitgedrukt in E.E.R.). De gemiddelde C.O.P. van een City Multi VRF-systeem over een jaar bedraagt 5,5. Door de energie-uitwisseling van een R2-systeem kan periodiek zelfs een C.O.P. van 8,0 gehaald worden. Het koelen en  verwarmen van een pand met het City Multi VRF-systeem is dan ook veel energiezuiniger dan koelen en verwarmen met een koelmachine en een HR-ketel. De overheid geeft om deze reden subsidie in de vorm van een fiscaal aantrekkelijke  investeringsaftrek op de aanschaf van een City Multi VRF-warmtepompsysteem*. Daarnaast geeft het City Multi VRF-systeem een forse verlaging van de Energie Prestatie Normering (EPN).

* uitgaande van de huidig geldende EIA-regeling 2014, informeer bij Alklima.

Meer weten?

Wil je een C.O.P.-berekening van een compleet City Multi VRF-systeem? Neem dan contact op met Alklima door te bellen naar 078 615 00 00, of stuur een e-mail naar info@alklima.nl