De actie

 • De Diamond Deals spaaractie 2021  (hierna “actie”) van Alklima B.V., ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 23075994, gevestigd aan de Van Hennaertweg 29, 2952 CA te Alblasserdam (hierna “Alklima”) loopt vanaf 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 (hierna “actieperiode”).
 • De actie is een promotionele actie van Alklima voor installateurs (hierna “deelnemer”), derden kunnen geen aanspraak maken op deze actie.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties, aanbiedingen of kortingen.
 • De speciale actieprijzen op geselecteerde (combinatie van) apparatuur (hierna “actiemodellen”) gelden gedurende de actieperiode.
 • Geleverde actiemodellen worden niet retour genomen.
 • Reserveringsorders van actiemodellen die buiten de actieperiode worden afgenomen vallen buiten de actie.
 • Deelname aan deze actie vangt aan bij het bestellen van één of meer van de actiemodellen. Door deelname accepteer je de actievoorwaarden. Het staat de deelnemer vrij aanspraak te maken op het spaarprogramma.

Het spaarprogramma

 • Voor deze actie zijn voor actiemodellen spaarpunten (hierna “Diamonds”) vastgesteld.
 • Je spaart automatisch Diamonds bij aankoop van (een) actiemodel(len) binnen de actieperiode. Diamonds worden toegekend en bijgeschreven na facturatie.
 • Een overzicht van jouw gespaarde Diamonds vind je in jouw persoonlijke account (partner login) op www.alklima.nl. Dit overzicht is niet real-time, waardoor het van de werkelijkheid kan afwijken.
 • Gespaarde Diamonds vervallen 1 jaar na afgifte, de facturatiedatum geldt als afgiftedatum.
 • Het is niet mogelijk Diamonds om te zetten in geld, korting of over te dragen aan derden.

Geschenken

 • Gespaarde Diamonds kunnen worden ingeruild op door Alklima bepaald assortiment geschenken. Dit assortiment kan tijdens de actieperiode aan veranderingen onderhevig zijn. 
 • Geschenken zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Alklima behoudt zich het recht een gelijkwaardig alternatief te bieden waar nodig. 
 • Afbeeldingen en beschrijvingen zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • De bij de geschenken genoemde waarde in Diamonds is benodigd om dit geschenk te bestellen. Bijbetaling in valuta is niet mogelijk.
 • Bestelling en levering
 • Het bestellen van geschenken kan uitsluitend digitaal in jouw persoonlijke account op Alklima.nl. Bestellingen via andere kanalen - waaronder telefoon, e-mail, afspraken met medewerkers - worden als niet ontvangen beschouwd.
 • Levering van geschenken geschiedt franco en alleen aan de directie van deelnemer.
 • Bestellingen van geschenken worden zo spoedig mogelijk verwerkt. Houd rekening met enkele weken levertijd. Eventueel genoemde levertijden zijn puur indicatief.
 • Alklima behoudt zich het recht geschenken niet uit te leveren wanneer er niet aan betalingsverplichting is voldaan.

En verder

 • Alklima behoudt het recht de spaaractie vroegtijdig te beëindigen, te veranderen, te verlengen, de voorwaarden van de actie te wijzigen of installateurs uit te sluiten van deelname. 
 • De prijzen van actiemodellen en aantal Diamonds bij zowel actiemodellen als geschenken zijn onder voorbehoud van zet-, type-, en drukfouten.

Vragen?

Voor vragen over deze actie bel je met 078-6150000 of mail je naar marketing@alklima.nl.