Voorwaarden Diamond Deals 2022

De actie

 • De Diamond Deals spaaractie 2022 (hierna “actie”) van Alklima B.V., ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 23075994, gevestigd aan de Van Hennaertweg 29, 2952 CA te Alblasserdam (hierna “Alklima”), loopt vanaf 10 april 2022 t/m 31 december 2022 (hierna “actieperiode”).
 • De actie is een promotionele actie van Alklima voor installateurs (hierna “deelnemer”). Derden kunnen geen aanspraak maken op deze actie.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties, aanbiedingen of kortingen.
 • De speciale actieprijzen op geselecteerde (combinatie van) apparatuur (hierna “actiemodellen”) gelden gedurende de actieperiode.
 • Geleverde actiemodellen worden niet retour genomen.
 • Reserveringsorders van actiemodellen die buiten de actieperiode worden afgenomen vallen buiten de actie.
 • Deelname aan deze actie vangt aan bij het bestellen van één of meer van de actiemodellen. Door deelname accepteer je de actievoorwaarden. Het staat de deelnemer vrij aanspraak te maken op het spaarprogramma.

Spelregels

 • De actie geldt bij een minimale afname van zes Single-split sets en/of 1 Multi-split, waarbij per afname de keuze gemaakt kan worden uit meerdere actiemodellen.
 • Op de actie en actiemodellen zijn speciale actieprijzen en spaarpunten (hierna “Diamonds”) van toepassing.
 • De bestelling van de op deze actie van toepassing zijnde actiemodellen dient online plaats te vinden vóór de 15e van de maand (hierna “voorinschrijving”), om voor de volgende maand in aanmerking te kunnen komen voor de speciale voorinschrijvingsprijzen.
 • Alklima stuurt maandelijks een mailing met de actiemodellen en speciale actieprijzen aan de deelnemer, zodat de actieorder voor de opvolgende maand direct geplaatst kan worden.
 • Annulering van een actieorder, waarop de voorinschrijvingsprijzen van toepassing zijn, is niet mogelijk.
 • Alle bestelde producten in de voorinschrijvingsperiode (vóór de 15e van de betreffende maand), worden in de opvolgende maand geleverd.
 • Op bestellingen die buiten de actie om worden geplaatst, alsmede op losse bestellingen of via de orderverwerking, zijn de normale prijzen van toepassing. De deelnemer kan in dit geval geen aanspraak maken op de actieprijzen en de Diamonds spaarpunten.

Het spaarprogramma

 • Voor deze actie zijn voor de actiemodellen spaarpunten (“Diamonds”) vastgesteld.
 • Je spaart automatisch Diamonds bij aankoop van (een) actiemodel(len) binnen de actieperiode. Diamonds worden toegekend en bijgeschreven na facturatie.
 • Een overzicht van jouw gespaarde Diamonds vind je in jouw persoonlijke account (partner login) op www.alklima.nl. Dit overzicht is niet real-time, waardoor het van de werkelijkheid kan afwijken.
 • Gespaarde Diamonds vervallen 1 jaar na afgifte. De facturatiedatum geldt als afgiftedatum.
 • Het is niet mogelijk Diamonds om te zetten in geld, korting of over te dragen aan derden.

Geschenken

 • Gespaarde Diamonds kunnen worden ingeruild voor het door Alklima vastgestelde assortiment geschenken. Dit assortiment kan tijdens de actieperiode aan veranderingen onderhevig zijn.
 • Geschenken zijn leverbaar, zolang de voorraad strekt. Alklima behoudt zich het recht voor een gelijkwaardig alternatief te bieden waar nodig.
 • Afbeeldingen en beschrijvingen zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De bij de geschenken genoemde waarde in Diamonds is benodigd om dit geschenk te bestellen. Bijbetaling in valuta is niet mogelijk.

Bestelling en levering van geschenken

 • Het bestellen van geschenken kan uitsluitend digitaal in jouw persoonlijke account op Alklima.nl. Bestellingen via andere kanalen - waaronder telefoon, e-mail, afspraken met medewerkers - worden als niet ontvangen beschouwd.
 • Levering van geschenken geschiedt franco en alleen aan de directie van deelnemer.
 • Bestellingen van geschenken worden zo spoedig mogelijk verwerkt. Houd rekening met enkele weken levertijd. Eventueel genoemde levertijden zijn puur indicatief.
 • Alklima behoudt zich het recht voor geschenken niet te leveren wanneer er niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Aanvullende voorwaarden F1-actie

 • De actie geldt voor de periode van juni tot en met augustus 2022. En geldt uitsluitend in een door Alklima B.V. bepaalde combinatie met de ‘Palletactie’ of ‘Multi-split actie’, welke deel uit maken van de ‘Diamond Deals”
 • Als prijs worden vier arrangementen voor de Dutch Grand Prix Formule 1 te Zandvoort op 3 en 4 september 2022 beschikbaar gesteld:

  - Voor de voorinschrijving van juni die we in mei versturen 1 x F1 arrangement zaterdag 3 september en zondag 4 september 2022.
  - Voor de voorinschrijving van juli die we in juni versturen 1 x F1 arrangement zaterdag 3 september en zondag 4 september 2022.
  - Voor de voorinschrijving van augustus die we in juli versturen 2 x F1 arrangement zaterdag 3 september en zondag 4 september 2022.
 • Na de 15e van bovengenoemde maanden wordt de winnaar van de prijs van de betreffende maand bekendgemaakt. Doch uiterlijk voor 1 september 2022.
 • De actie geldt alleen voor aantoonbaar rechtstreeks kopende klanten van Alklima B.V.
 • Je maakt kans op een prijs door als F-gassen gecertificeerde installateur in de genoemde maanden een order volgens de voorwaarden, zoals vermeld op https://alklima.nl/diamond-deals/voorwaarden, als voorinschrijving via www.alklima.nl te plaatsen en te laten leveren.
 • De voorinschrijving met daarin de minimaal gestelde order geldt als basis voor deelname.
 • De prijs geldt voor het bedrijf welke wij hebben geselecteerd en wordt kenbaar gemaakt bij de desbetreffende directie, op deze webpagina en mogelijk in andere uitingen van Alklima B.V.
 • De prijs is niet om te zetten in contanten.
 • Bij het weigeren van de prijs is Alklima B.V. gerechtigd een nieuwe winnaar te selecteren.
 • Bij slechts één order met de per maand gestelde voorwaarden maak je al kans op een prijs. Meerdere orders die voldoen aan de gestelde voorwaarden mag wel, maar vergroten je winkans niet.
 • Deelnemer geeft toestemming voor bekendmaking als prijswinnaar en werkt mee aan promotie rond deze actie op socials en www.alklima.nl.
 • Gebruik van het arrangement is alleen voor werknemers, directieleden, eigenaars of bestuurders van rechtspersonen of zelfstandigen van aantoonbaar kopende klanten van Alklima B.V.
 • Alklima B.V. houdt zich het recht voor om op elk moment en zonder opgaaf van redenen de actie, deelname aan, of het gebruik van het arrangement te annuleren.
 • Gebruik van het arrangement en deelname aan het weekend is voor eigen risico. Alklima B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van gebruikmaking van de ter beschikking gestelde prijs, het arrangement, de organisatie of de actie.

Winnaars F1-actie

 • Voorinschrijving voor juli: Hol Installatietechniek, Gerard Toes
 • Voorinschrijving voor augustus: SK Climate, Stefan Ketelaars
 • Voorinschrijving voor september: Installatiebedrijf Keizer B.V., Rene Keizer & Hemmes Installatietechniek B.V., Wim Hemmes

En verder

 • Alklima behoudt zich het recht voor de spaaractie vroegtijdig te beëindigen, te veranderen, te verlengen, de voorwaarden van de actie te wijzigen of installateurs uit te sluiten van deelname.
 • De prijzen van actiemodellen en het aantal vermelde Diamonds bij zowel actiemodellen als geschenken zijn onder voorbehoud van zet-, type-, en drukfouten.

Vragen?

Voor vragen over deze actie bel je met 078-615 00 00 of mail je naar marketing@alklima.nl.