• Datum
  • Leestijd 3 minuten

Onze WTW brengt balans tussen gezondheid en wooncomfort

Luchtkwaliteit is allang geen ondergeschoven kindje meer. Sinds corona zijn we ons er steeds bewuster van. Tegelijkertijd willen we niet inleveren op ons wooncomfort. Mitsubishi Electric bereikt de perfecte balans tussen het comfortabelste en gezondste binnenklimaat dankzij haar uitgebreide assortiment voor residentieel ventileren: De Lossnay.

Productspecialist Erik Nagelkerken benadrukt het belang van een goede luchtkwaliteit binnenshuis en het effect van ventileren daarop: “Zeker in Randstedelijke gebieden, waar de luchtvervuiling vrij hoog ligt en ook veel mensen wonen, speelt goede luchtverversing een belangrijke rol. Diverse regels en wetten schrijven zelfs voor hoe vaak en in welke mate de lucht in ruimtes ververst moet worden.”

Wel schoner, niet kouder

Ondanks die maatregelen, mogen we het wooncomfort volgens Nagelkerken niet uit het oog verliezen. “Luchtverversing is vrij simpel; je zet een raam open. Wanneer je echter in de winter bij 5 graden Celsius buiten en een behaaglijke 20 graden binnen een raam opent, verlies je alle kostbare warmte. Dat kan natuurlijk beter.” Vertelt de productspecialist.

De regels gaan voornamelijk over de aanwezigheid van CO2 en andere vuildeeltjes. Nagelkerken vervolgt: “Met een WTW-unit als de Mitsubishi Electric Lossnay haal je verse lucht binnen, zonder dat het wooncomfort er op achteruit gaat. Deze residentiële unit stuurt de verse lucht over een warmtewisselaar waarmee de koude buitenlucht wordt opgewarmd met de ‘oude’ warme lucht uit de woning. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de lucht die je naar buiten blaast niet zo warm meer is en je dus geen duur opgewarmde lucht verspilt. Dankzij de ingebouwde filters genieten gebruikers van een schoon binnenklimaat en blijft ook de plaatwisselaar schoon.”

Meten is weten

Door het aansluiten van een nauwkeurige CO2-sensor komt het niveau binnenshuis nooit boven de toegestane limiet van 1200 parts per million (PPM). “Je kunt een sensor plaatsen in het luchtkanaal, de woonkamer of slaapkamer, eigenlijk overal. Boven een bepaalde hoeveelheid PPM schakelt de WTW-unit automatisch naar een hogere of lagere ventilatiestand om de luchtkwaliteit altijd op het juiste peil te houden. Hij meet dus de actuele CO2-ontwikkeling en past zichzelf daarop aan.” De positie van de sensor is daarbij cruciaal. Nagelkerken geeft een tip: “Op een centrale locatie in de ruimte werkt de sensor het beste. Een verkeerd geplaatste sensor naast een deur of raam kan vanwege een vermenging met een andere (buiten)luchtstroom valse informatie geven waardoor de installatie te laat ingrijpt en de luchtkwaliteit alsnog onder de maat is.

Instellingen op maat

Vanuit Mitsubishi Electric kan de Lossnay WTW-unit afgestemd worden op de wensen van de gebruiker. “We kunnen bijvoorbeeld instellen dat de ventilator op minimaal 25% van de totale capaciteit draait en bij een bepaalde CO2-meting de ventilator op een hoger percentage gaat draaien . De ventilator is regelbaar van 25% tot 100%.
In het kader van energiebesparing zorgt het er ook meteen voor dat de unit niet altijd op vol vermogen draait als er geen mensen in de ruimte zijn en het CO2 aandeel laag is en er zo onnodige energie verloren gaat. Zo bereiken we de perfecte balans tussen een gezond binnenklimaat en wooncomfort.”

In Randstedelijke gebieden, waar de luchtvervuiling vrij hoog ligt en ook veel mensen wonen, speelt goede luchtverversing een belangrijke rol.

Erik Nagelkerken Productspecialist