• Datum
  • Leestijd 4 minuten

Mitsubishi Electric verovert na nieuwbouw ook bestaande bouw

Het voordeel van warmtepompen én expertise rechtstreeks van de distributeue

In de seriematige nieuwbouw steekt Mitsubishi Electric met kop en schouders uit in
aantallen warmtepompen. Met de nieuwe All-Electric Ready-oplossingen voor de
bestaande bouw is het premiummerk ook daar met een stevige opmars bezig. Logisch,
vindt Rudy Grevers, manager Woningbouw bij distributeur Alklima BV, “we beschikken
over een optimale combinatie van een premiumproduct in combinatie met serieuze
expertise voor de gehele bouwkolom. ‘Samenwerking met Meerwaarde’ noemen we dat”

Rudy Grevers over Bouwbeurs

Rudy Grevers, manager Woningbouw bij Alklima / Mitsubishi Electric

De energietransitie gaat niet alleen over techniek. Meer dan menig aannemer en installateur lief is, lijkt de energietransitie vooral te gaan over wet- en regelgeving zoals BENG en MPG, garantie- en waarborgregelingen, en andere formele zaken waarmee geen bouwer eigenlijk bezig wil zijn. “Daarom werken we bij voorkeur in een driehoek met de aannemer en de installateur, zodat wij  onze input op verschillende thema’s kunnen inbrengen”, aldus Grevers. “Dankzij de hoge kwaliteit van de producten waar de naam van Mitsubishi Electric op staat is bedrijfszekerheid gegarandeerd. Dit komt mede doordat Mitsubishi Electric alle producten volledig zelf ontwerpt en produceert, en maar beperkt onderdelen van derden toepast. De productkwaliteit is dus de basis en daar voegen wij onze expertise aan toe wat betreft techniek, maar ook voor de genoemde ‘randzaken’ die steeds meer aandacht vragen. Los van de hoge bedrijfszekerheid zorgt deze aanpak bovendien voor lagere faalkosten, beschermt bouwplanningen en garandeert optimaal comfort en lage gebruikskosten voor de eindgebruikers.”

Zeker in de woningbouw kan de variatie in configuraties enorm groot zijn. In praktijk blijkt dat de BENG berekeningen op het oorspronkelijke ontwerp bij een groot deel van de koopwoningen tijdens de kopers gesprekken weer aangepast moeten worden. Grevers: “Bijvoorbeeld door kopers opties waardoor tapwatereisen of vloeroppervlakken worden aangepast en er een nieuwe configuratie ontstaat. Ook kan de geluidswetgeving zorgen voor aanpassing van de locatie van het buitendeel. Een ander voorbeeld is de gewenste of vereiste naregeling volgens de garantie- en waarborgregeling. Dat finetunen van de woning is voor de aannemer en installateur een belangrijk thema en zoveel mogelijk standaardiseren kan telkens maatwerk voorkomen. Wij ondersteunen hierbij, onder meer met een breed pakket aan kwaliteitsverklaringen die optimale BENG-scores mogelijk maken. Los van de BENG, krijgt ook de MPG steeds meer aandacht, waarbij onder andere de LCA van toegepaste materialen en producten een belangrijke rol spelen. De installateur kan daarnaast rekenen op ondersteuning op het gebied van technische knowhow. Niet alleen over aspecten van de warmtepomp, maar óók ten aanzien van nevenproducten die onderdeel uitmaken van de totale installatie; denk aan regelingen en het afgiftesysteem.”

Residentiële WTW

Er vindt overigens een mooie kruisbestuiving plaats van expertise die in de verschillende marktsegmenten is opgebouwd. Naast de Lossnay WTW-units voor de utiliteit zijn er nu ook WTW units van Mitsubishi Electric voor de residentiële markt. “Dat betekent dus warmtepomp en WTW ventilatie-unit van één merk op één regeltechnisch platform. Namelijk MELCloud, dat alle data online inzichtelijk maakt. Interessant voor de energiebewuste gebruiker, maar eveneens voor de installateur. Naast onderhoud op afstand worden ook signalen van mogelijk toekomstige storingen gemonitord. Daardoor kan personeelsinzet worden ingepland in plaats van een adhoc noodberoep op capaciteit. Daarmee benutten we de energietransitie ook voor een grote slag in efficiency.”

Oplossing voor distributiecentra

Het woord ‘utiliteit’ is al gevallen, en terecht: van oudsher is Mitsubishi Electric dominant in zakelijke klimaatoplossingen voor kantoren, hotels, winkels en scholen. “Ook voor het groeiende aantal distributiecentra beschikken we over een breed scala van oplossingen”, bevestigt Grevers. Deze gebouwen bestaan vaak uit de combinatie van een grote hal die met (gas)heaters op temperatuur worden gehouden, en een relatief klein kantoor met een traditionele gas-cv. “We kunnen beide delen op een mooie manier invullen met warmtepomptechniek die veel flexibiliteit voor de gebruiker biedt. In het kantoor met een R2-installatie die tegelijk kan koelen én verwarmen, en in de hal een Y-systeem dat kan koelen óf verwarmen.”

Duurzaamheidspartner KNVB

Een andere belangrijke nieuwe doelgroep zijn de sportaccommodaties. De actualiteit maakt dat ook daar de noodzaak steeds meer gevoeld wordt om te verduurzamen. Grevers: “Onze duurzame warmtepompsystemen bieden hiervoor veel mogelijkheden voor verwarming, koeling, maar ook tapwaterbereiding. Niet voor niets zijn we duurzaamheidspartner van de KNVB geworden en leveren een bijdrage aan de Groene Club; dit initiatief helpt verenigingen met het verduurzamen van hun sportaccommodatie.

Alles over de samenwerking met de KNVB