• Datum
  • Leestijd 4 minuten

Alternatief voor de hybride warmtepomp

De energietransitie is in volle gang. Ook binnen de woningbouw is dat goed te merken. Verduurzaming houdt niet alleen bewoners steeds meer bezig. Van kleine bespaartips tot complete gebouwisolatie. En van waterbesparing tot gasloos wonen. Bewoners, vastgoedeigenaren en corporaties hebben er mee te maken. Vanaf 2026 komt daar de normering van de verwarmingsinstallatie bij. Vanaf dan zal een cv-ketel bijna altijd vervangen worden door een hybride warmtepomp. Dat levert besparing op van CO2 en in de portemonnee. Goed nieuws. Maar het kan duurzamer, slimmer en meer toekomstbestendig.

“Een klassieke hybride oplossing bestaat nog steeds uit een gasketel die bijspringt als de warmtepomp in de installatie onvoldoende vermogen heeft. Dat kan zijn als er een wat grotere verwarmingsvraag is. Als vertrekken snel warm moeten worden. Of het buiten wat kouder wordt. Ook wordt bijna altijd het warme tapwater in zo’n installatie door de cv-ketel en dus door gas verwarmd”, vertelt Nils Schoonhoven, digital marketeer bij Alklima, de exclusief distribiteur van warmtepompen van Mitsubishi Electric.

Met de bijna 30 jaar ervaring in warmtepomptechniek voert Alklima de slogan ‘The Road to All-Electric.’ En die weg zou volgens Alklima ook het uitgangspunt moeten zijn bij de verduurzaming van de bestaande bouw. Nils: “Natuurlijk bespaar je gas met een hybride oplossing. Maar daar ligt ook één van onze bezwaren. Met zo’n hybride oplossing blijf je altijd afhankelijk van gas. Wil je overstappen naar honderd procent elektrisch verwarmen, dan moet je de gehele installatie, cv-ketel en warmtepomp, vervangen. Niet echt duurzaam.”

Met All-Electric Ready biedt Alklima een beter en duurzamer alternatief. Daarbinnen staat de Ecodan lucht-waterwarmtepomp centraal. Een monovalente warmtepomp die zich het afgelopen decennium heeft bewezen in de meest uiteenlopende omstandigheden. Daarbij worden zelfs in extreme vrieskou de hoogste rendementen en een constant vermogen geleverd. Meer dan de warmtepomp in een gewone hybride opstelling. Nils Schoonhoven van Alklima: “Dat maakt ook dat je al direct veel meer gas bespaart dan een klassieke hybride oplossing. En ben je daarnaast klaar om op elk moment van het gas los te gaan als je gebouw aan de randvoorwaarden voldoet. Dan blijft deze Ecodan warmtepomp gewoon staan.

Flexibel verduurzamen

Binnen het All-Electric Ready concept wordt dus uitgegaan van de warmtepomp als uiteindelijke opwekker voor verwarming en warm tapwater. “De opstelling en de capaciteit van de Ecodan lucht-waterwarmtepomp wordt binnen dit concept zo bepaald dat op elk moment kan worden overgeschakeld naar all-electric. Gasloos dus. Daarmee biedt je woningeigenaren de flexibiliteit om in etappes te verduurzamen. Bijvoorbeeld om op een later moment te isoleren of het afgiftesysteem aan te pakken.”, zegt Schoonhoven.

Duurzaam, slim en toekomstbestendig onderweg naar all-electric wonen. Met All-Electric Ready biedt Alklima dé flexibele hybride oplossing.

Nils Schoonhoven Marketeer

Dat je integraal moet kijken naar de verduurzaming van een pand maakt nog een argument voor All-Electric Ready duidelijk. Pv-panelen gaan namelijk heel goed samen met deze oplossing. Het afbouwen van de salderingsregeling heeft gevolgen voor bezitters van zonnepanelen. Maar wat nu als je de gratis energie die je daar overdag mee opwekt ’s avonds gebruikt om warm te douchen? “De warmtepomp in dit concept is uitgerust en heeft voldoende capaciteit om in een boiler voldoende tapwater te verwarmen voor een heel gezin. Bijvoorbeeld als er veel zon is of de elektriciteit goedkoop is. Of nog mooier met dynamische tarieven: als de stroom een negatieve prijs heeft! De uitstekende regelingen van Mitsubishi Electric maken dit eenvoudig mogelijk. Sterker nog: Ecodan warmtepompen zijn al klaar voor gebruik in smart grids.”

Dat maakt All-Electric Ready een echt duurzame oplossing voor verwarming in bestaande woningen en utiliteitsbouw. Maar wat nu als je gasgestookte ketel nog prima voldoet? Ook dan kan je volgens Schoonhoven gelijk gebruik maken van de voordelen. “Ecodan lucht-waterwarmtepompen werken samen met vrijwel alle merken cv-ketels in de markt. Daarbij zijn er diverse mogelijkheden voor een efficiënte en gebalanceerde regeling van ketel en warmtepomp.”

Het standpunt dat Alklima inneemt valt op binnen de branche: “Natuurlijk. Want het is vanzelfsprekend een minder fijn perspectief voor ketelfabrikanten. En daarbij komen vaak eerst alle onmogelijkheden op tafel. We kennen ze allemaal.”, vertelt Nils lachend. “In de praktijk zijn de opgeworpen belemmeringen vaak ver te zoeken. Dat heeft ook te maken met de blik die je op de energietransitie hebt. En regelmatig de ontbrekende kennis en ervaring met warmtepomptechniek.

Duurzaamheid en rendabel investeren vragen ook om enkele tientallen jaren verder te kijken vindt Schoonhoven: “Met de klassieke hybride systemen heb je op “In de praktijk zijn de opgeworpen belemmeringen vaak ver te zoeken.” korte termijn een antwoord op de verduurzamingsdoelen voor 2030. Ons vertrekpunt is om te kijken naar 2050. Dan is de klassieke hybride oplossing een desinvestering. Met hybride werp je ook een drempel op binnen de energietransitie. Denk alleen al aan het tekort aan technische professionals voor de installatie. Die mogen twee keer naar hetzelfde adres. De tweede keer om de daar geïnstalleerde ketel samen met de hybride warmtepomp weg te gooien. Om er dan alsnog een all electric warmtepomp te installeren! Dan is All-Electric Ready niet alleen een slimme keuze, maar ook één waar je geen spijt van krijgt.” Meer informatie over All-Electric Ready vind je op all-electric-ready.nl of alklima.nl

All Electric Ready Brochure

Meer weten over de All Electric Ready opstelling? Bekijk dan de AER brochure en leer alles over de Hybride oplossing van de warmtepomp expert.

Download de brochure Ecodan All Electric Ready