Optimaal comfort en woonplezier met all-electric oplossing

Referentie details

  • Locatie Ammerzoden
  • Oplevering 2018
  • Branche Woningbouw, woningbouw-ep

Verduurzamen – sla de krant open of zet de televisie aan en gegarandeerd dat het onderwerp verduurzamen alle aandacht krijgt. Steeds vaker wordt de aanleiding voor die verduurzaming gevormd door de energietransitie. Toch is dat niet altijd de belangrijkste reden. Voor Jan Reijmers, koeltechnisch specialist en onderwijsdeskundige, was dat het levensloopbestendig maken van de woning. Als specialist wist hij de ideale mix te vinden tussen woonplezier en wooncomfort. Met dank aan de all-electric oplossing van Mitsubishi Electric.

Rijke carrière in de koeltechniek

Jan Reijmers kan terugkijken op een rijke carrière in de koeltechniek. Eén die in het midden van de 60-er jaren begon bij Grasso waar hij opklom tot hoofd uitvoering op één van de vestigingen en daarna de overstap maakte naar de opleidingen. Zijn rol als hoofd opleidingen werd verrijkt door zijn betrokkenheid bij tal van kennis-gerelateerde activiteiten. Zo droeg Jan bij aan de ontwikkeling van examens, leverde hij bijdragen aan standaardisatietrajecten en was hij betrokken bij verschillende ‘skills-initiatieven’. Parallel daaraan werd Jan nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van STEK en bij de totstandkoming van een Europees Standaard EN 13313 voor koeltechnici. “De Standaard is belangrijk voor van iedere producent en leverancier van koelsystemen”, licht Jan toe. Wanneer we hem vervolgens vragen wat de rol/bijdrage van dat bedrijfsleven is, antwoordt hij: “Bedrijven als Alklima/Mitsubishi Electric zijn hard nodig om kennis-gerelateerde activiteiten te kunnen ontplooien. Uiteindelijk zijn dat ook de partijen die aan opleiding en ontwikkeling inhoud kunnen geven.”

Levensloop bestendig
Terug naar het woonplezier en wooncomfort waar het allemaal om te doen was. Al sinds 1986 woont Jan met zijn gezin in een semi-bungalow. De gelijkvloerse bungalow met kantoor en garage werd recent levensloopbestendig gemaakt. Dat leek Jan het perfecte moment om ook de duurzaamheid van de woning aan te pakken. “Als adviseur voor duurzame installaties heb ik daartoe twee EPC-berekeningen gemaakt. De garage werd bouwkundig niet aangepast maar gebruikt als opstelplaats voor de warmtepomp en de warmteterugwinningskast. Bedroeg de EPC vóór de verbouwing nog 1,23, ná de verbouwing en verduurzaming was deze teruggebracht tot 0,31.”

Verduurzamingsmaatregelen
Om die verbetering te kunnen bereiken, werden verschillende maatregelen genomen. Zo werd al het enkelglas vervangen dubbelglas en op sommige punten werd het raamoppervlak zelfs verminderd. Dat was niet de enige isolatie aan de schil van de woning. Al in 1986 was de woning voorzien van spouwmuurisolatie en kort daarop werd het dak geïsoleerd met 9 cm steenwol. Tijdens de verbouwing werd de gevelisolatie gecontroleerd en daar waar nodig aangevuld tot op de fundatie.. De kruipruimte van 110 cm werd nu voorzien van 40 cm bodemisolatie bestaande uit  isolatieparels, waardoor er een geheel warme droge kruipruimte met stilstaande lucht is ontstaan.

Bewuste keuze
De 24 jaar oude HR-ketel die voor de warmte-opwekking zorgde, moest plaats maken voor een Ecodan lucht/water-warmtepomp van Mitsubishi Electric. Een bewuste keuze?  “Een lucht/water-warmtepomp zoals die hier is toegepast, is een schitterend alternatief voor systemen die gestookt worden met fossiele brandstoffen. En met de keuze voor Mitsubishi Electric weten we onszelf ook verzekerd van een warmtepomp die een uiterst geringe geluidsproductie kent”, aldus Jan Reijmers die er – als voormalig hoofd opleidingen – nog wel aan toevoegt dat de pomp uiteraard wel vakkundig moet worden aangesloten. Met de overstap naar de warmtepomp en de introductie van inductie koken werd de een fase elektrische voeding vervangen door een driefase voeding. Een deel van de benodigde energie is afkomstig van de 12 zonnepanelen die al sinds 2014 een gemiddelde opbrengst hebben van 3000 kWh per jaar.

Voor de warmteafgifte is de overstap gemaakt op een laagtemperatuur systeem werden de oude radiatoren vervangen door vloerverwarming met uitzondering van  de slaapkamers daar zijn de radiatoren vervangen door I-Life Slim units. Met deze units is niet alleen de warmteafgifte verbeterd maar  voor de zomer ook een geluidsarme airconditioning gerealiseerd. Voor het tapwater wordt in de nieuwe situatie gebruik gemaakt van een 200 liter boiler die met de lucht/water-warmtepomp wordt verwarmd. Verder werd een punt gezet achter de natuurlijke ventilatie d.m.v. open stootvoegen in de gevels die meer dan 30 jaar haar “waarde” had bewezen. Een vervanging werd gevonden in een mechanische centrale warmteterugwinningunit aangestuurd met CO2- en vochtsensoren. Deze verzorgt de noodzakelijke ventilatie door een goed gedimensioneerd kanalensysteem.

Onschatbare waarde
De renovatie werd uitgevoerd in samenwerking met bouwbedrijf Van de Loo van Heesch dat ook het bouwkundige advies verzorgde. Jan Reijmers: “De technische aanpassingen heb ik zelf gecoördineerd en de ventilatie is volledig in eigen beheer uitgevoerd. Inmiddels is de gasaansluiting afgesloten en de gasmeter verwijderd door Liander. Daarmee hebben wij de overstap gemaakt naar all-electric. Het allerbelangrijkste bij zo’n renovatie en verduurzaming is echter niet te berekenen: we wonen op een prachtige plek met uitzicht op het kasteel Ammersoyen, in een fijn dorp en de (klein)kinderen in de buurt. Dat is van onschatbare waarde.”