Hotel geïntegreerd in duin in Zoutelande

Referentie details

  • Locatie Zoutelande
  • Oplevering 2018
  • Branche Hotels

Tot voor kort was aan de Duinweg 36 in Zoutelande Duinhotel Tien Torens te vinden. Het witte gebouw heeft het veld geruimd en plaats gemaakt voor een hotel met dezelfde naam, maar daar houden de overeenkomsten op. Het nieuwe Duinhotel Tien Torens gaat letterlijk op in het landschap; helmgras bedekt het trapeziumvormige gebouw.

Het spraakmakende gebouw is het resultaat van de inspanning van en samenwerking tussen Domburgse hotelier Peter Bommeljé, architect Timko Lokerse van Lokerse Architecten uit Biggekerke en aannemer Bouwgroep Peters uit Middelburg.

Renovatie niet mogelijk

Peter Bommeljé kocht het oude hotel in 2012 aan. In eerste instantie was het de bedoeling dat het oude hotel zou worden gerenoveerd. Dat bleek echter niet mogelijk en dus kwam architect Timko Lokerse met een nieuw plan. Behalve de naam bleef er niets over van het oude gebouw. De naam, ‘Duinhotel Tien Torens’, verwijst naar de tien torens van het eiland Walcheren die bij helder weer te zien zijn vanaf de verhoogde ligging van het hotel.

Bedenkt met helmgras

De tien luxe lodges in het hotel zijn allemaal verkocht. De kopers hebben ervoor gekozen hun eigendommen, die te splitsen zijn, te laten verhuren door Hotel Bommeljé. Op de begane grond is de hotellobby te vinden, die ook als ontbijtruimte en lounge fungeert. Tussen het hotel en de weg is een parkeergarage gebouwd, die ook is bedekt met helmgras. Auto’s zullen dus niet langer in het zicht op een met asfalt bedekt terrein staan, zoals bij het oude hotel het geval was.

Integratie in het landschap

Het is duidelijk dat Lokerse zich heeft laten inspireren door de natuur in de omgeving van het hotel. Naastarchitect is hij ook landschapsarchitect, waardoor hij het hotel optimaal in het duinlandschap kon inpassen. Het duin waarop het hotel is gebouwd, loopt als het ware ‘over’ in het gebouw. Doordat het hotel is geïntegreerd in het duinlandschap, draagt het op een innovatieve wijze bij aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Iedere gast z’n eigen duinpan

De gevels zijn beplant met helmgras waardoor voorbijgangers in eerste instantie een duintop in het gebouw zullen herkennen. De horizontaal georiënteerde ‘openingen’ in de gevels verraden echter dat het om een menselijk bouwwerk gaat. Deze balkons zijn zo ontworpen dat gasten optimaal van licht en zicht op zee en Walcheren kunnen genieten, terwijl ze beschut zijn tegen de elementen. ‘In feite heeft iedere gast z’n eigen duinpan’, aldus de architect.

Duurzaam gebouw(d)

Het gebouw is onder een hoek van 45 graden gebouwd. Hierdoor kan de zon ook de terrassen aan de noordzijde bereiken. Luifels zorgen ervoor dat de hoogstaande zomerzon niet naar binnen schijnt zodat het daar aangenaam koel blijft. De winterzon kan de duinlodges echter wel bereiken en verwarmen. Naast dit slimme ontwerp zijn er nog verschillende andere duurzame toepassingen. Doordat het hotel in feite onder een laag grond ligt, is het uitstekend geïsoleerd. Warmtepompen zorgen voor een duurzame bron van warmte. Ook is in het glas van de luifels zonnecollectoren geïntegreerd. Op het dak liggen zonnepanelen.

Beton onder het helmgras

De complete bouw was in de handen van Bouwgroep Peters uit Middelburg. Het casco is opgetrokken uit beton. Dit is gedeeltelijk gestort, en deels uitgevoerd in prefab betonnen gevelelementen van Vebo uit Bunschoten. Om het helmgras goed rond de prefab betonnen openingen in het duin te laten groeien, heeft architect Lokerse de zijkanten rond gemaakt. Bij rechthoekige openingen zouden de hoeken door te hoge windsnelheden waarschijnlijk niet goed begroeid raken. Duinhotel Tien Torens is geïntegreerd in het duinlandschap. De balkons zijn zo ontworpen dat ze optimaal licht en zicht bieden.

De opbouw van het duin

De architect is samen met de aannemer en de hovenier om de tafel gegaan om de opbouw van de bijzondere gevel te bepalen. Deze bestaat uit verschillende lagen. Op het beton is een drainageleiding aangelegd. Zo kan het vocht worden afgevoerd en kan het zand niet uitspoelen. Rondom deze leidingen liggen kleikorrels. Deze houden het vocht vast en bieden houvast voor de wortels van het helmgras. Bovenop de kleikorrels ligt een laag zand. In het zand is een anti-erosieplaat geplaatst. Deze honingraatplaat zorgt ervoor dat alles goed op z’n plek blijft.

In het zand is helmgras geplant en zijn zaden van andere duingrassoorten gezaaid. Hoewel deze gedeeltelijk al zijn ontkiemd, is daar nog niets van te zien. Het zand is namelijk afgedekt met een vlasvezeldoek. Over twee jaar zal dit natuurlijke product zijn verteerd en als voeding dienen voor het helmgras, maar tot die tijd houdt dit het zand op z’n plek.

Het hotel is geopend in 2018.

Afbeelding: Lokerse Architecten