Eigen klimaat in alle ruimten van gezondheidscentrum in Goes

Referentie details

  • Locatie Goes
  • Oplevering 2018
  • Installateur Van de Velde Installatiegroep
  • Branche Zorg, Kantoor

Midden in Goes is het Medisch Centrum Goes verrezen, met een bundeling van diensten zoals apotheek, tandarts, fysiotherapeuten, prikdienst, revalidatiezorg, logopedisch onderzoek, thuiszorg, kinder- en jeugdpsychologie en voetzorg. De ondernemers zijn al meer dan vijfentwintig jaar actief met elkaar betrokken en wilden een open gebouw waar je vanuit een plein overal binnenstapt. Van de Velde Installatiegroep zorgde onder andere voor het klimaatsysteem.

Marijn Meijboom van Van de Velde Installatiegroep vertelt hoe het project tot stand kwam: “Een adviseur
waar we vaker mee werken benaderde ons namens de eigenaar van het gebouw. Hij zocht een aannemer
en een installateur. Wij schreven met een aantal andere geselecteerde partijen in op het bestek en bleken het beste plan te hebben gemaakt. Zowel gezien de prijs, als vanwege het meerjaren onderhoudsplan. Het ging namelijk om een gecombineerde opdracht voor de aanleg van de installatie en het onderhoud gedurende een periode van vijftien jaar.”

Maatwerk voor de huurders

“In opdracht van de eigenaar hebben we voor het gehele gebouw de klimaatinstallatie ontwerpen en aangelegd. In deelopdrachten realiseerden we bovendien de installaties voor de verschillende huurders. Daarbij ging het met name om de aanvoer van water, elektrische installaties en riolering. Voor de specifieke apparatuur van bijvoorbeeld de tandartsen en de radiologische dienstverlener hebben deze ondernemers hun eigen leveranciers.”

In het bestek was een beschrijving gegeven van het gewenste klimaatsysteem: “We hebben dit op basis van de wensen van de individuele huurders verder uitgewerkt. Een basiseis van de eigenaar was dat het systeem energiezuinig werd. Een van de oplossingen daarvoor is de centrale regeling voor het hele gebouw: deze zorgt dat er altijd een goede basistemperatuur wordt aangehouden. Met overwerktimers kan die regeling worden beïnvloed. Daarnaast kunnen huurders de temperatuur in hun eigen ruimte regelen. De energiekosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.”

Gekoppeld aan onderhoudscontract

De opdracht bestaat ook uit het meerjarig onderhouden van de installatie. Meijboom: “We hebben een meerjaren onderhoudsplan gemaakt, waarin staat wanneer we onderhoud moeten plegen en welke onderdelen van de installatie we op een zeker moment verwachten te moeten vervangen. Er is een storingsmeldsysteem dat ons veel inzicht geeft. Dit is gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem. Resultaat is dat wij eventuele storingen snel constateren. In principe lossen we zelf alle storingen op, maar bij grotere problemen kunnen we altijd bij Alklima terecht. Hierdoor kunnen we uitstekende kwaliteit bieden. We proberen ons daarin als bedrijf te onderscheiden. Daar hoort bij dat onze medewerkers goed geschoold zijn, mede door trainingen bij Alklima zorgen wij dat wij kennis hebben van producten, installaties goed zijn ontworpen en dat wij adequaat en tijdig reageren bij problemen.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Betrouwbare partner

Het gedurende vijftien jaar garanderen van de installatie was een extra reden om voor Alklima te kiezen: “We willen met een betrouwbare partner werken en met Alklima hebben we al een jarenlange band. We kunnen niet alle projecten samen uitvoeren, maar proberen het wel. Dat gaat verder dan het leveren van systemen: onze monteurs volgen trainingen waardoor ze de systemen optimaal kennen”, legt Meijboom uit. Jordy van den Berg van Alklima vult aan: “Wij zitten er ook voor een langdurige periode in. Het is dus in ons belang dat de installatie goed is gedimensioneerd en geïnstalleerd. En dus doen we ook veel aan opleiding en begeleiding.”

Het bepalen van de installatie gebeurde in nauwe samenwerking. Meijboom: “We hechten veel waarde aan een langdurige relatie met onze partners. En dat geldt ook voor de systemen die we gebruiken. Daarom hebben we een installatie van Mitsubishi Electric gekozen, die door Alklima werd geleverd. Dat is betrouwbare techniek bij een betrouwbare partij. We hebben met Alklima overlegd wat in dit geval de beste installatie zou zijn. Wij maakten de transmissieberekeningen en berekenden de warmtevraag en de koellast. Op basis daarvan is het vermogen van de installatie bepaald.”

Verwarming en koelvraag combineren

Het medisch centrum is uitgerust met het Mitsubishi Electric VRF systeem: een compleet warmtepompsysteem voor koelen, verwarmen, ventileren en de productie van warmtapwater. Het systeem bevat een BC Controller: een tweepijps warmteterugwinsysteem. Deze maakt gelijktijdig koelen en verwarmen mogelijk. Dat is in het medisch centrum een interessante combinatie: in de zonnige praktijkruimte van de tandarts is wellicht behoefte aan koeling, terwijl de temperatuur bij de fysiotherapeut wat hoger mag, omdat daar een patiënt wordt gemasseerd. De BC Controller regelt dat intern en dat zorgt voor een zeer hoge efficiency. Andere voordelen zijn minder leidingwerk en minder verbindingen.

Marijn Meijboom en Jordy van den Berg kijken terug op een geslaagd project. Meijboom: “Ik vond vooral de timing spannend. We zijn in de winter tijdens een zware vorstperiode gestart en hebben constant doorgewerkt. Uiteindelijk konden we na een maand of acht, in augustus volgens planning opleveren.” En zo is een voor Goes belangrijk project gerealiseerd, met enthousiaste gebruikers. Veel van de zorgondernemers hebben de verhuizing aangegrepen om hun apparatuur te vernieuwen. In het energie neutrale en zeer duurzame gebouw zijn ze klaar voor een mooie toekomst.