Cobracable mooie stap op ‘the road to all-electric’

Referentie details

  • Locatie Eemshaven NL, Endrup DK
  • Oplevering 2019

Alklima/Mitsubishi Electric zet in op ‘The Road to All-Electric’ als energievoorziening voor de toekomst. Het bedrijf heeft daar een vrij letterlijke bijdrage aan geleverd met de Cobra Cable: een 325 kilometer lange elektriciteitssnelweg tussen Denemarken en Nederland. Een belangrijke schakel in een betrouwbare duurzame energievoorziening in beide landen.

The road to All-Electric

Alklima/Mitsubishi Electric zet in op ‘The Road to All-Electric’ als energievoorziening voor de toekomst. Het bedrijf heeft daar een vrij letterlijke bijdrage aan geleverd met de Cobra Cable: een 325 kilometer lange elektriciteitssnelweg tussen Denemarken en Nederland. Een belangrijke schakel in een betrouwbare duurzame energievoorziening in beide landen.

De Nederlandse en Deense beheerders van hoogspanningsnetten, TenneT en Energinet.dk hebben hun netten aan elkaar verbonden met de Cobracable. Die is onderdeel van ons hoogspanningsnetwerk: er liggen ook al onderzeese hoogspanningskabels tussen Nederland en Noorwegen en tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. TenneT is ook nog bezig met de aanleg van NordLink: een verbinding tussen Duitsland en Noorwegen. De Cobracable ligt tussen de Eemshaven en het Deense Endrup.

Het transport vindt plaats met gelijkspanning, om zo de energieverliezen te beperken. In de converterstations aan weerszijden van de kabel wordt de elektriciteit omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom, en andersom. Enorme transformatoren zorgen bovendien dat de spanning van de converter (320 kV) wordt aangepast aan de spanning van het Nederlandse (380 kV) én het Deense (400 kV) net.

700.000 huishoudens

De kabel heeft veel voordelen: zo kan Nederland meer duurzame energie importeren, terwijl Denemarken gebaat is bij een grotere leveringszekerheid. De kabelverbinding is geschikt om een windpark op zee op aan te sluiten. De Europese Unie ondersteunt het project, aangezien het bijdraagt aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap. De kabel heeft een capaciteit van 700 MW, globaal het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 700.000 huishoudens.

De kabel heeft veel voordelen: zo kan Nederland meer duurzame energie importeren, terwijl Denemarken gebaat is bij een grotere leveringszekerheid. De kabelverbinding is geschikt om een windpark op zee op aan te sluiten. De Europese Unie ondersteunt het project, aangezien het bijdraagt aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap. De kabel heeft een capaciteit van 700 MW, globaal het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 700.000 huishoudens.

Hoge betrouwbaarheid

Alklima speelt een rol bij de converterstations: als importeur van Mitsubishi Electric leverde het de benodigde klimaatapparatuur. Bijzonder is dat in het bestek specifiek deze apparatuur werd voorgeschreven, voornamelijk vanwege de vereiste betrouwbaarheid. “Het was de voorkeur van TenneT en wij hadden daar vanwege goede eerdere ervaringen met Mitsubishi Electric geen moeite mee”, zegt Martin Bijl, adviseur van Arcadis. “Siemens was verantwoordelijk voor de bouw van de elektrische installaties binnen de converterstations in Nederland en Denemarken en voor het civiele gedeelte van het Nederlandse station. Wij hebben de constructieve werktekeningen gemaakt, waarbij we onder andere rekening hebben gehouden met aardbevingsbestendigheid. Daarnaast maakten we het technische bestek voor de bouw van gebouwgebonden installaties en we verzorgden de aanvraag van de bouwvergunning.”

Er worden hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van het totale systeem. Daarom is de complete installatie redundant uitgevoerd, zodat bij eventuele storingen de klimaatinstallatie
ongehinderd blijft functioneren. Alklima leverde voor dit project het City Multi VRF Y-systeem, bestaande uit drie buitenunits van 2 x 60 en 1 x 40 kW capaciteit. Per ruimte worden de binnenunits aangesloten op de buitenunit. Elke binnenunit kan individueel, afhankelijk van de vraag en interne warmtebelasting, exact de gevraagde capaciteit leveren. Het systeem kan op afstand worden gemonitord.

Veel denkwerk

Strukton is als installateur betrokken bij het realiseren van de gebouwgebonden installaties voor het convertergebouw en Fresko Koude- en Klimaattechniek verzorgde voor Strukton de koeltechnische installatie. Jeroen Ploeg van Fresko blikt terug op een mooi project, dat veel denkwerk vergde: “We zijn in 2017 betrokken geraakt bij de voorbereidingen. Er lag een ontwerp van Siemens Duitsland, m waar nog wat aanpassingen op hebben plaatsgevonden. En er golden strenge eisen: ook bij vijftien graden vorst moeten de ruimten optimaal worden gekoeld. Dit betekende bijvoorbeeld dat we ‘snow caps’ op de buitenunits van het Mitsubishi Electric klimaatsysteem moesten monteren, zodat de warmtewisselaars ook bij sneeuw goed blijven werken. Dat is geen product dat Alklima standaard in het schap heeft liggen, maar samen hebben we een goede oplossing gevonden. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de bescherming tegen de invloeden van wind en zeewater. Daar is maritieme coating voor gebruikt.” Sinds enkele maanden is de Cobra Cable volledig in bedrijf: “Wij zijn nu nog bij het project betrokken voor beheer en onderhoud.”

Past in onze visie

Martijn van Leerdam van Alklima/Mitsubishi Electric is trots op dit duurzame project: “Dat de opdrachtgever in het kader van betrouwbaarheid een bewuste keuze voor Mitsubishi Electric heeft gemaakt, is het mooiste compliment dat we kunnen krijgen, Daarnaast levert dit project een substantiële bijdrage aan onze visie ‘The Road to All Electric”.

Tekst Ferdinand Pronk, Beeld TenneT