Techniek toegelicht

Luchtbehandelingskast

De mogelijkheden van DX in combinatie met een luchtbehandelingkast

Mitsubishi Electric maakt het mogelijk om een DX­-warmtepomp op een luchtbehandelingkast aan te sluiten. Het toepassen van DX-­koeling en verwarming in een luchtbehandelingkast is een eenvoudige en financieel interessante oplossing.

 

Hoe werkt het?

Mitsubishi Electric levert een buiten-unit en een interface/LEV-kit en/of bediening die direct aangesloten kunnen worden op een door derden geleverd DX-verdamperblok in de lucht-behandelingkast. Het installatiewerk beperkt zicht tot het monteren van het leidingwerk (eventueel expansieventiel) en regeltechnisch aansluiten van de componenten.
Door de buiten-unit en de regeling aan het DX-verdamperblok te koppelen ontstaat er een uiterst efficiënt systeem dat naar wens zelfs geheel energie- en CO2-neutraal kan worden toegepast.

Mitsubishi Electric maakt onderscheidt in een tweetal oplossingen voor de LBK-­toepassing, de Mr. Slim­ en City Multi VRF-­serie. Hieronder zie je de 2 oplossingen met hun verschillende mogelijkheden. 

Mr. Slim LBK-Oplossing

Capaciteitsrange: vanaf nominaal 3,5 kW tot en met 25 kW

Cascadesturing
Tot 6 Mr. Slim buiten-units kunnen in cascade via MODBus ­intelligent aangestuurd worden. De regeling is in staat om ruim voor dat een systeem een ontdooicyclus start een signaal af te geven waarmee met een externe regeling een andere buiten-unit kan ­worden opgestart. Op basis van het pre-ontdooi­signaal kan er dus op de ontdooicyclus ­worden geanticipeerd waardoor een ­continue ­temperatuur kan ­worden gegarandeerd. Door de uitgekiende ­rotatie cascade besturing kan tevens worden gegarandeerd dat alle buiten-units dezelfde werkingstijd behalen.

Voorbeeld externe aansturing
Het regelen van de capaciteit van het buiten-unit d.m.v. externe aansturing vanuit een door derden te leveren regelsysteem (bijvoorbeeld 0-10V contact vanuit de inblaas­regeling van de luchtbehandelingkast). De externe aansturing kan plaats­vinden door middel van 0-10V, 1-5V, 4-20mA of 0-10 kΩ. Het is hierdoor mogelijk om de luchtbehandelingkast op een gewenste inblaastemperatuur te laten regelen. De modus (koelen of verwarmen) dient via de externe regeling bepaald te worden.

Lokale regeling met weektimer (ruimte/retourregeling)
Wandbediening die dient voor het instellen van de gewenste ruimte-/retourtemperatuur en voor servicedoeleinden (uitlezen temperaturen, storingscode etc.). Voorzien van ­weektimer met 8 instelpunten per dag.

Warmteterugwinning
Buiten het energetische voordeel zal een LBK voorzien in warmte­terugwinning de werking optimaliseren. Het advies is om een modulerende warmteterugwinning te selecteren zoals een warmtewiel of twincoil. Doordat hierbij de terug te winnen ­capaciteit geregeld kan worden, zal deze samen met de ­regeling van ­Mitsubishi Electric zorgen voor een optimale inblaastemperatuur.PAC-(S)IF013 B-E

Functies
• Capaciteitsregeling in 11 stappen van 30% tot 100% via externe inputs zoals 0-10 VDC / 4-20 mA / 1-5 VDC /
• 0-10 kOhm/potentiaalvrije contacten
• Directe aansturing op basis van ruimte- of retourtempe­ratuur m.b.v. lokale afstandsbediening
• Mode selectie (koelen/verwarmen) via potentiaalvrij contact
• Compressor geforceerd stoppen via potentiaalvrij contact
• Standaard geïntegreerde ModBus-interface
• SD-kaartlezer voor registratie van installatiegegevens
• 1 unit aanzuigtemperatuur > 0°C. Bij 2 units is de aanzuig­temperatuur > 5°C

Potentiaalvrije contacten
• Bedrijfsstatus (Aan/Uit)
• Alarmmelding
• Werking compressor
• Werkingsmodus koelen
• Werkingsmodus verwarmen

City Multi VRF in combinatie met LBK

City Multi-systemen met een capaciteit tussen de 22 kW en 150 kW kunnen worden gecombineerd met een luchtbehande­lingskast. Hierdoor worden de voordelen qua efficiency en regelgemak van het City Multi-systeem gecombineerd met de voordelen van het centrale ventilatiesysteem zodat er volledig grip kan worden gekregen op het binnenklimaat.

In de benodigde communicatie tussen de luchtbehandelingskast en de City Multi buiten-unit wordt voorzien door middel van de regeling PAC-AH. Deze regeling maakt het mogelijk om drie verschillende manieren te sturen op temperatuur.

 

Regeling A. Ruimte-/retourtemperatuur

Het regelen van de capaciteit van het buiten-unit o.b.v. de ruimte- of retourtemperatuur d.m.v. het instellen van de ­gewenste temperatuur op de PAR-40 MAA. De modus auto, koelen of verwarmen kan op de bediening worden ingesteld. De inblaastemperatuur wordt niet geregeld of bewaakt waardoor deze kan fluctueren.

Levering door Alklima: Buiten-unit, PAC-AH (LEV-kit), PAR-40 MAA (bediening)

Levering derden: DX-blok

Regeling B. Inblaastemperatuur d.m.v. bediening

Het regelen van de capaciteit van het buiten-unit o.b.v. de ­inblaastemperatuur d.m.v. het instellen van de gewenste temperatuur op de PAR-40 MAA. De modus auto, koelen of verwarmen kan op de bediening worden ingesteld. De inblaastemperatuur dient handmatig ingesteld te worden.

Levering door Alklima: Buiten-unit, PAC-AH (LEV-kit), PAR-40 MAA (bediening)

Levering derden: DX-blok

Regeling C. Inblaastemperatuur d.m.v. setpointverstelling

Het regelen van de capaciteit van de buiten-unit op basis van een extern 0-10V signaal voor de setpointverstelling van de inblaas­temperatuur. De Toegepaste PAR-40 MAA  bediening geeft enkel het setpoint aan. De modus koelen of verwarmen kan met de interface MAC-333 door middel van een extern contact aangestuurd worden of door middel van de PAR-40 MAA bediening. De inblaastemperatuur wordt linear bepaald aan de hand van de voltage tussen de 0 en 10V.

Levering door Alklima: Buiten-unit, PAC-AH (LEV-kit), PAR-40 MAA (bediening), MAC-333 IF-E (interface t.b.v. modus, optioneel)

Levering derden: DX-blok, Externe regeling t.b.v. setpoint-verstelling en modus bepaling

Meer weten?

Voor meer informatie over onze LBK's kun je contact opnemen met de afdeling verkoop. Bel naar 078-615 00 00, of stuur een e-mail naar verkoop@alklima.nl.

Bekijk ons LBK-assortiment