Techniek toegelicht

Lossnay Utiliteit WTW ventilatie-units

Een goede ventilatie is essentieel voor elke leefomgeving. De Mitsubishi Electric Lossnay - WTW (warmteterugwinning) ventilatie-units is in staat deze benodigde lucht ook bij extreme buitencondities op een aangename temperatuur de ruimte in te brengen. Door de geringe inbouwhoogte en de stille werking zijn de Lossnay ventilatie-units ideaal om boven het plafond te plaatsen. De toepassing van een papieren warmtewisselaar maakt het mogelijk zeer hoge rendementen (tot 89,5%) te behalen voor zowel voelbare als latente warmte. Dit alles maakt de Lossnay onmisbaar voor de hoge energieprestatie-eis.

De Lossnay ventilatie-units maken gebruik van een papieren warmtewisselaar welke zowel de voelbare als de latente warmte kan terugwinnen. De papieren scheidingswanden hebben een speciale behandeling ondergaan waardoor de sterkte is toegenomen. De wisselaar heeft een selectieve hydroscopiteit welke alleen een doorgang van waterdamp toelaat, en een gasbarrière welke de doorgang van ongewilde gassen zoals CO2 en NOx tegenhoudt.

 • Te koppelen met bediening Mr.Slim airconditioners of aan City Multi M-net van Mitsubishi Electric
 • Geringe inbouwhoogte vanaf 275 mm
 • Stille werking
 • Hoge externe statische druk
 • Zowel voelbare als latente warmteterugwinning
 • Automatische bypass-schakeling
 • Vermindering van 20% van het energieverbruik van een klimaatinstallatie met buitenluchtaansluiting
 • Omgekeerde montage mogelijk waardoor kanaalwerk van twee systemen gecombineerd kan worden
 • Mogelijkheid voor verticale montage (PZ-1VS-E/PZ-2VS-E benodigd)
 • Luchthoeveelheid toe- en afvoerventilator in 16 stappen van 5% regelbaar van 25-100% (vanaf RVX3-serie)
 • Filterkwaliteit ISO Coarse 60% (G4 REHVA)
 • Dual-Barrier-coating op de ventilator voorkomt ophoping van stof en vet, waardoor een efficiënte werking op de lange termijn wordt gegarandeerd (vanaf RVX3-serie)
 • Mogelijkheid voor het aansluiten van een Mitsubishi Electric CO2-sensor op de wand of in het retourkanaal (vanaf RVX3-serie)
 • Bij gebruik Mitsubishi Electric CO2-sensor is de CO2 concentratie afleesbaar op de PZ-62DR-E wandbediening (vanaf RVX3-serie)
 • Besturing vanuit GBS op basis van Modbus (Procon A1M benodigd)
 • Bediening mogelijk via WI-FI met de MELCloud-app (MAC-587IF-E benodigd)

Koppeling met Mitsubishi Electric-systemen

De mogelijkheid om de aansturing van de Lossnay te koppelen met de andere producten van Mitsubishi Electric maakt het geheel via één bediening (PAR-41 MAA) eenvoudig te regelen. Indien gekozen wordt om de Lossnay op een eigen afstandsbediening aan te sluiten dient de PZ-62 DR-E bediening geselecteerd te worden. 

Mitsubishi Electric CO2-regeling

De optionele Mitsubishi Electric CO2-sensoren bieden de mogelijkheid om het CO2-niveau te meten. Met deze meting kan de hoeveelheid ingebrachte verse lucht geregeld worden. Deze optie zorgt voor additionele energiebesparing (Als optie kan er ook een sensor van derden toegepast worden).Vorstbeveiliging

De warmtewisselaar dient beschermd te worden tegen vorst. Vorst kan ontstaan bij condensvorming van de vervuilde binnenlucht (door afkoeling) in combinatie met een lage buitentemperatuur. De kans op condensvorming is lager dan bij een gangbare WTW-unit, omdat de Lossnay vocht uitwisselt. Ter bescherming van de kruisstroomwisselaar dient er een door derden te leveren elektrische heater in de buitenluchtaanzuig geplaatst te worden. Het benodigd elektrisch vermogen is vermeld in de specificaties.

Automatische bypass schakeling

Door het meten van de binnen- en buitentemperatuur berekent de Lossnay WTW-unit of warmtewisseling gewenst is. Als dit niet het geval is, wordt de buitenlucht via een bypass langs de warmtewisselaar gevoerd.

De volgende situaties kunnen optreden:

 1. Toepassen vrije koeling. In het tussenseizoen kan bij een lagere buitentemperatuur de binnentemperatuur toch oplopen door interne warmtelast. In deze periode kan de koude buitenlucht via de bypassregeling de ruimte rechtstreeks koelen.

 2. Nachtventilatie (Night Purge). De bypass ventilatie kan in het zomerseizoen gedurende de nacht warme binnenlucht uit de ruimte ventileren en met koudere buitenlucht de ruimte afkoelen.

 3. Verminderen benodigde koellast. Bypass-ventilatie treedt op indien de buitenlucht kouder is dan de ruimtelucht in het koelseizoen (bijvoorbeeld in de ochtend en avondperiode in de zomer). De bypassventilatie voert de koudere buitenlucht rechtstreeks in de ruimte en bespaart daarmee de toe te voeren koelenergie.

Meer informatie?

Neem contact met ons op door te bellen naar 078-615 00 00 of stuur een e-mail naar info@alklima.nl.