• Datum
  • Leestijd 2 minuten

Warmtepompen en sneeuw

Het buitendeel van een warmtepomp trotseert alle weersomstandigheden. En is daarvoor ook gemaakt. Ook met sneeuw kan een warmtepomp goed presteren. Met de installatie van een buiten-unit van een warmtepomp wordt vanzelfsprekend al rekening gehouden met de mogelijkheid van sneeuwval. Daarom staan units met een horizontale uitblaasrichting bijvoorbeeld gemonteerd op een verhoging/standaard. Bij een pak sneeuw wordt de luchtstroom zo niet gehinderd. En kan de warmtepomp gewoon z’n werk doen.

Zubadan in sneeuwRekening houden met sneeuwval en de opstelling van de buiten-unit is dus al het halve werk. Overweeg daarbij ook de plaatsing t.o.v. bijvoorbeeld (overstekende) daken waar sneeuw vanaf kan schuiven.

Sneeuw rond warmtepomp

Ondanks een ideale opstelling kan het dat door extreme sneeuwval of sneeuwjacht voorkomen dat er bijvoorbeeld sneeuwduinen ontstaan rond of tegen de warmtepomp. Let hierop en zorg in dat geval dat de ruimte rond de unit sneeuwvrij wordt gemaakt en blijft. Het is sowieso een goede gewoonte om de roosters voor en achter de unit met regelmaat te controleren op vuil, bladeren of sneeuw die die luchtstroom kunnen blokkeren. Dit geldt met name voor warmtepompen met horizontale uitblaasrichting zoals de Mitsubishi Electric Ecodan.

Sneeuw en verticale uitblaasrichting

Ecodan warmtepomp in beginnende sneeuwbui

Maar hoe zit het met warmtepompen met een verticale uitblaasrichting? Dit zijn vaak warmtepompen met grotere capaciteiten. Zoals de City Multi VRF-systemen en QAHV lucht-water warmtepompen van Mitsubishi Electric.

City Multi-systemen

Sneeuwval is voor City Multi-systemen over het algemeen geen probleem. Door de lage buitentemperatuur draaien deze vrijwel continue in verwarmingsbedrijf. De luchtstroom zal daarmee verhinderen dat sneeuw zich kan ophopen bovenop de buiten-unit.

QAHV

Bij QAHV-systemen kan het voorkomen dat er een tijd lang geen vraag is naar warm water. Dat geeft vallende sneeuw de mogelijkheid zich te nestelen bovenop de unit. Simpelweg omdat de fan van het systeem niet draait als er geen vraag is.

Maatregelen City Multi en QAHV

Toch zijn er ruimschoots oplossingen en voorzorgsmaatregelen voorhanden. Zowel voor City Multi als QAHV systemen. Zo kan er een instelling worden gemaakt dat met behulp van een extern contact de fan van het systeem geforceerd laat draaien op 50% van het luchtdebiet. Ook kan ervoor worden gekozen om de fan om de 30 minuten te laten starten voor een duur van 5 minuten als de sensor aangeeft dat het sneeuwt. Hier is de adapter PAC-SC36NA-E voor benodigd welke aangesloten kan worden op CN3S op de print van de buitenunit.

Naast deze twee opties op basis van het contact kan er ook een instelling gemaakt worden dat de fan altijd gaat draaien als de buitentemperatuur onder de 5°C komt.

Sneeuw en warmtepompen: geen beperking

City Multi warmtepomp in sneeuw

Een flink pak sneeuw hoeft de technische werking van een warmtepompsysteem dus zeker niet te beperken. Zelfs met extreme en uitzonderlijke sneeuwval is een comfortabel binnenklimaat of warm tapwater met een warmtepomp van Mitsubishi Electric geen probleem.

Lees meer over:

Misschien ook interessant