• Datum
  • Leestijd 2 minuten

Nul-op-de-meter verslaat aardgas

Drie kilometer onder het Groningse Slochteren ligt een belangrijk obstakel voor de verduurzaming van Nederland. Hier (om precies te zijn: onder het toenmalige bietenveld van boer Kees Boon) boorde de NAM in 1959 een van de grootste aardgasvelden ter wereld aan. Onder Slochteren bleek 2700 miljard kubieke meter gas in de grond te zitten. Destijds was deze ontdekking reden voor ongekende feestvreugde. De Nederlandse woningvoorraad kon tientallen jaren worden verwarmd met aardgas, het was een gratis exportproduct, en de Nederlandse economie zou er jarenlang stevig van profiteren.

De euforie voorbij

Inmiddels zijn we bijna 60 jaar verder en is de euforie verdwenen. Nu tweederde van de voorraad in vlammen is opgegaan, komt de eindigheid ervan in zicht. Groningen kampt met aardverzakkingen, en bovenal wordt steeds duidelijker dat klimaatproblemen alleen worden opgelost als we afscheid nemen van ouderwetse, fossiele verwarmingstechnieken. Er zijn immers wel duurzamere manieren om huizen te verwarmen. Veel nieuwbouwwoningen – en zelfs hele wijken – worden niet langer aangesloten op het gasnet, maar all-electric gebouwd. 

Dat laatste is een goede ontwikkeling. Steeds vaker wordt er bovendien een stap extra gezet, door woningen ‘nul-op-de-meter’ te bouwen of te renoveren. Met optimale isolatie, een lucht/water-warmtepomp en pv-panelen wekken nul-op-de-meter-woningen jaargemiddeld genoeg energie op om in hun eigen consumptie te voorzien. Het levert de perfecte combinatie van woonconfort en duurzaamheid op, en dankzij de Energie Prestatie Vergoeding is dit ook nog budgetneutraal. De energierekening van de bewoner verdwijnt (zijn meter staat immers op nul - of wordt zelfs negatief zodat hij na de jaarrekening geld terugkrijgt) en betaalt in plaats daarvan een duurzaamheids-investeringsvergoeding aan de verhuurder. 

Om terug te keren naar het begin van dit verhaal: ook in de provincie Groningen wordt inmiddels een aantal nul-op-de-meter-woningen gerealiseerd. Net als bij projecten in Utrecht, Delft en bij de Brabantse Stroomversnelling is hier gekozen voor de inpassing van een Ecodan-warmtepomp van Mitsubishi Electric. Met de nul-op-de-meter-woningen in het Groningse Loppersum is  echter iets bijzonders aan de hand. Het gaat om huizen die moesten worden gerenoveerd omdat ze eerder zijn getroffen door een aardschok als gevolg van gaswinning. Het afgelopen jaar werden ze ‘aardschokbestendig’ gemaakt door de gevel van een stalen frame te voorzien, en met financiële ‘compensatiesteun’ van de NAM werden er PV-panelen op het dak geplaatst.

Met een nieuwe, goed geïsoleerde gevel en de plaatsing van PV-panelen bleken prima voorwaarden te zijn geschapen om er een nul-op-de-meter-project van te maken. Aldus geschiedde: de CV-ketel maakte plaats voor een Ecodan-warmtepomp. De bewoners werden afgesloten van het gasnet en ze gaan een energierekeningloze toekomst tegemoet. 

Een druppel op de gloeiende plaat, als het om de transitie van fossiel naar elektrisch gaat? Wellicht, maar dan wel een druppel die symbool staat voor de transitie waar we voor staan. Bovendien zullen de komende tijd nog heel wat druppels volgen, die samen uiteindelijk tot de volledige elektrificatie van de Nederlandse woningvoorraad leiden. 

Volgens de NAM is het gasveld in Slochteren naar verwachting in 2050 leeg. De komende jaren worden echter genoeg woningen van een warmtepomp voorzien om ervoor te zorgen dat de gaskraan veel eerder dichtgaat. Dat is geen keuze, maar onze verplichting naar de toekomst.