• Datum
 • Leestijd 2 minuten

Nieuwe F-gassenverordening: dit weten we nu

Europa wil de reductie van de CO2 uitstoot van de lidstaten versnellen, waardoor vanuit de Europese unie ook het voorstel is gekomen om de huidige F-gassen verordening te herzien. Met een akkoord tussen de Europese Raad en de Europese commissie zijn de contouren van de nieuwe F-gassenverordening duidelijker. F-gassen worden vanwege hun efficiƫntie veel gebruikt in klimaatapparatuur. Ondanks het hoge lekdichtheidspercentage van deze installaties zal het koudemiddel indien het in de atmosfeer terecht komt een bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. En hoewel het akkoord nog formeel moet worden goedgekeurd zijn de details ervan bekend.

Geschreven door: Martijn - Consultant

De koudemiddelen R410a en R32 worden als koudemiddel niet verboden. Alle genoemde data hebben betrekking op het produceren en importeren van nieuwe producten in de EU. Bestaande installatie mogen ook gewoon onderhouden en bijgevuld worden met R32 en R410a. Doelstelling is dat op deze manier de koudemiddelen op een natuurlijk manier, naar verwachting in 2050 volledig uit gefaseerd zijn.

Over de tekst van het nieuwe akkoord zal op 15 januari 2024 worden gestemd in het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Wat gaat er veranderen voor klimaatapparatuur en certificering als dit akkoord wordt aangenomen?

[tekst gaat door onder foto]

F-gassen cilinder R32 in hand

De F-gassenverordening en klimaatapparatuur

Voor het importeren en produceren van nieuwe klimaatapparatuur met F-Gassen gaan binnen de EU de komende jaren restricties gelden. Hieronder per jaar (ingangsdatum steeds 1 januari) de gegevens per productgroep. De GWP waarde van de koudemiddelen is hierbij bepalend.

Monoblock warmtepompen en monoblock airconditioners

 • 2027: ≤ 50 kW: max GWP 150
 • 2030: > 50 kW: max GWP 150
 • 2032: ≤ 12 kW: Geen F gassen

 Split airco en warmtepomp <12 kW

 • 2025: Single split < 3 kg: max GWP 750
 • 2027: Split lucht/water ≤ 12 kW: max GWP 150
 • 2029: Split lucht/lucht ≤ 12 kW: max GWP 150
 • 2035: Alle splits ≤ 12 kW: Geen F gassen

f-gassenverordening meterset

Split airco, split warmtepomp en VRF systemen >12 kW

 • 2029: Alle splits > 12 kW: max GWP 750
 • 2033 Alle splits > 12 kW: max GWP 150

Chillers

 • 2027: Chillers ≤ 12 kW: max GWP 150
 • 2032: Chillers ≤ 12 kW: F-gassen verboden
 • 2027: Chillers > 12 kW: max GWP 750

Onderhoud en service en de nieuwe f-gassenverordening

Voor Service en Onderhoud zijn geen einddata genoemd voor koudemiddelen met een GWP < 2500, dat wil zeggen dat er geen verbod is voor service en onderhoud met R32 en R410a systemen.

F-gassen en certificering

De certificering voor het werken met F-gassen blijft in de nieuwe F-gassenverordening verplicht. Wat nu verandert is dat men volgens de nieuwe verordening ook gecertificeerd moet zijn voor het werken met HFO’s en natuurlijke koudemiddelen (oa Propaan en CO2), onafhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel. Details over precieze ingangsdatum worden pas binnenkort bekend, wanneer bekend is wat de datum is waarop de nieuwe verordening in werking treedt.

Hercertificering

Anders dan in de huidige verordening, komt er met de nieuwe verordening een verplichting dat personen elke zeven jaar gehercertificeerd moet worden. Hoe zo’n hercertificering er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

F-gassencilinders in opslag R32 en R410A