• Datum
  • Leestijd 3 minuten

Hoelang kan ik douchen met een warmtepomp?

Een lucht/water-warmtepomp is geen doorstroomtoestel, dus de douchetijd is mede afhankelijk van het volume van het voorraadvat. Natuurlijk is de tijd zeker ook afhankelijk van de watertemperatuur in het vat, de temperatuur van het water en het type douchekop. Als cilinder binnen-unit kennen we drie verschillende capaciteiten qua inhoud, te weten een 170 liter, 200 liter en een binnen-unit met 300 liter inhoud. Natuurlijk is het ook mogelijk om een Hydrobox in te zetten met een externe voorraadvat van bijvoorbeeld 500 liter.

Voor de voorbeeld berekening gebruiken we onze meest verkochte systeemcombinatie de Ecodan lucht/water-warmtepomp van 4kW met een 200 liter cilinder-unit als binnen-unit. Omdat er heel veel variabelen zijn die invloed hebben op de berekening, moeten we wat aannames doen. Qua watertemperatuur in de cilinder-unit gaan we gemiddeld genomen uit van 55°C en de temperatuur op het tappunt 38°C. Een lagere temperatuur dan 38°C wordt als onbehaaglijk ervaren, vandaar dat we deze temperatuur hanteren als ondergrens.  

hoe lang kan ik douchen met een warmtepomp

Wat is mijn douchetijd?

Naast het type warmtepomp en de inhoud, is je douchekop ook een factor. Want op basis van de doorlaat (in liters per minuut) van de douchekop die is toegepast, kan de maximale douche- tijd worden berekend.

  • Een 170L boiler (in de cilinder-unit) van 55 °C heeft een effectieve tapcapaciteit van 273L/ 38 °C
  • Een 200L boiler (in de cilinder-unit) van 55 °C heeft een effectieve tapcapaciteit van 321L/ 38 °C
  • Een 300L boiler (in de cilinder-unit) van 55 °C heeft een effectieve tapcapaciteit van 482L/ 38 °C
Type douchekop Doorlaat 170L boiler 200L boiler 300L boiler
Water besparend 5,7 L/min 48 56 85
Standaard 7,0 L/min 39 46 69
Waterbesparende Stortdouche 9,5 L/min 29 34 51

Wat kost het opladen van een boilervat?

Een warmtepomp heeft dus een boilervat voor het warm water. Een andere vraag die ons vaak gesteld wordt is hoeveel het opladen van een boiler kost. Uiteraard is dit afhankelijk van de grootte van het boilervat.

In dit voorbeeld gaan we verder met de cilinder-units, een tapwatertemperatuur van 38°C en een temperatuur in het vat van 55°C, die we in het eerdere voorbeeld ook gebruikt hebben.

Voor de berekening van de warmtebehoefte van een opwekkingssysteem met een boiler voor warm tapwater wordt de volgende wiskundige formule toegepast:

Q = c x ƍ x (θs – θb) x V

In bovenstaande en volgende formules geldt voor:
Q = warmtebehoefte in kJ
c = specifieke warmte van water in kJ/kg·°C (4,19)
ƍ = massadichtheid van koud water in kg/l (± 1 kg/l, is temperatuurafhankelijk)
θs = streeftemperatuur in °C
θb = boilertemperatuur in °C
V = Boilerinhoud in liters

Situatie van 38°C naar 55°C opwarmen:
Q = 4,19 x 1 x (55 – 38) x 200

Q = 14246 kJ

Voor de berekening van het opwarmvermogen van een warmtapwater- systeem met een boiler geldt:

P =Q/t

In bovenstaande en volgende formules geldt voor:
P = benodigde opwarmvermogen in kW
Q = warmtebehoefte in kJ
t = opwarmtijd van de boiler in sec.
4,0 = 14246 / t
t = 14246 / 4,0

t = 3561,5 sec = 59,4 minuten
Het opwarmen van het water in het boilervat van 38°C naar 55°C duurt afgerond 59 minuten.

Voor de berekening van het elektrisch opgenomen vermogen geldt:
Opgenomen vermogen = Afgegeven vermogen / rendement
Uitgaande van een SUZ-SWM40 buiten-unit met een verwarmingsvermogen van 4,0 kW en een gemiddelde COP van 2,5 over het tapwatertraject is de volgende berekening te maken. Situatie van 38°C naar 55°C opwarmen:

  • Opgenomen vermogen = 14,246/2,5
  • Opgenomen vermogen = 5,6984 kW
  • Kosten = 5,7 kW * (€ Electra)

Als stroom per kWh €0,84 kost dan zou het opladen van de boiler dus €4,79 kosten als we alleen de variabele kosten in rekening brengen. Natuurlijk is het mogelijk dat je zelf je stroom opwekt met PV-panelen en dan zou het in theorie zo zijn dat het laden van de boiler helemaal gratis is als we de initiële investering buiten beschouwing laten. Een bijkomend voordeel is, dat naast de mogelijkheden om tapwater te kunnen bereiden en zeer efficiënt de vertrekken in huis te kunnen verwarmen, een warmtepompsysteem ook de mogelijkheid biedt om de vertrekken te kunnen koelen. De warmtepomp biedt efficiënt een optimaal comfort in de winter en in de zomer.

Liever de berekeningen over laten aan een professional? Laat je adviseren door een gecertificeerde installateur. Deze vind je via de Dealer locator.