• Datum
  • Leestijd 3 minuten
  • Doelgroep Adviseur, zakelijk, huiseigenaar, installateur

VSK 2024: Kiezen voor all-electric is de enige duurzame stap

SPECIAL VSK 2024 - Vandaag nog van het gas af? Als het aan Rudy Grevers ligt wel. “Wij lanceren dit jaar een warmtepomp die het mogelijk maakt om cv-water van 75°C te maken, óók als het buiten -15°C is”, vertelt de manager woningbouw van Alklima.

Warmtepompmonteur werkt op dak

Duurzaamheidsopgave

Ruim 10 jaar geleden was het nog heel gebruikelijk om cv-ketels te installeren in de woningbouw, vertelt Grevers. “Hoewel de techniek zich al 70 jaar steeds verder ontwikkelt, was het lange tijd niet gebruikelijk om in plaats van die cv-ketel een warmtepomp te plaatsen. In basis niet zo gek, omdat gas ruimschoots beschikbaar was. Inmiddels vraagt de duurzaamheidsopgave echter om gasloze oplossingen voor het koelen, verwarmen en ventileren van gebouwen.”

De uitdaging zit ‘m in de bestaande woning

De bestaande bouw gasloos maken verschilt van nieuwbouw, legt Rudy uit. “Het gaat bij bestaande bouw tenslotte nooit om één type woning. Er zijn woningen uit verschillende bouwjaren, waardoor de uitgangspunten per complex verschillen. Willen we een renovatiewoning van het gas af halen, dan bekijken we per situatie wat de beste oplossing is. We voeren overleg met meerdere partijen, zoals bijvoorbeeld de installateur, de woningcorporatie of de aannemer. Alle partijen zijn nodig om duurzame stappen te zetten.”

Versnellen

Alklima gelooft dat de focus in de energietransitie moet liggen op all-electric systemen die de cv-ketel volledig vervangen. Rudy: “Met all-electric kunnen we versnellen. Wij geloven niet in klassieke hybride warmtepompsystemen, omdat zij geen oplossing zijn voor de lange termijn. Deze heeft een beperkt vermogen en kan geen tapwater bereiden. Zeker in combinatie met zonnepanelen zullen veel bewoners met zo’n systeem worden benadeeld, omdat zij het overschot aan stroom in de zomermaanden niet kunnen aanwenden om tapwater te bereiden. Dat vinden we kwalijk, omdat veel woningeigenaren en huurders financieel al onder druk staan door de hoge energieprijzen. Over enkele jaren zal de salderingsregeling niet meer zijn zoals deze nu is. Je wilt voorkomen dat bewoners in dat geval moeten betalen voor het terugleveren van energie.

Nieuwe Ecodan: warmtepomp maakt cv-water van 75°C

Alklima staat op het punt om een nieuwe productlijn van Mitsubishi Electric te lanceren, die het mogelijk maakt om cv-water van 75°C te maken met een warmtepomp, ook als het buiten -15°C is. “Dat is op het niveau van de ouderwetse cv-ketel en de meest toekomstbestendige oplossing.” Rudy geeft aan dat de eerste stap altijd is om de energievraag terug te dringen en dat begint met het na-isoleren van onder andere de buitenschil. Stap twee is om te kijken naar het type afgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming) en met welke aanvoertemperatuur nu wordt gewerkt. Door goed te isoleren, is een lagere aanvoertemperatuur mogelijk. “Afhankelijk daarvan adviseren wij of all-electric-ready of all-electric de beste oplossing is, ook afhankelijk van de beschikbare ruimte in de woningen.”

All-electric verhoogt waarde woning

Wie investeert in all-electric, investeert in een goede en lange termijn oplossing, benadrukt Rudy. “De voordelen van all-electric gaan veel verder dan sec het rendementsvoordeel van een warmtepomp. Want waar de energiebelasting op aardgas stijgt, daalt de belasting op elektra. In een gasloze woning vervalt het vastrecht voor de gasaansluiting (administratieve en netbeheerkosten). Bovendien stijgt een gasloze woning flink in waarde. Een energielabelsprong van bijvoorbeeld C naar A resulteert al in een waardevermeerdering van 5,4%! Niet onbelangrijk is bovendien dat herinvestering in de toekomst – wanneer alsnog moet worden overgestapt op all-electric – wordt voorkomen. En dan hebben we het nog niet eens over de voordelen met betrekking tot comfort en de verminderde CO2-impact.”

Rond de VSK 2024 lees en ontdek je meer over de professionals die samen zorgen voor serieuze expertise en premium warmtepompen. De professionals van Alklima/Mitsubishi Electric. In deze aflevering: manager woningbouw Rudy Grevers.

Gratis toegang VSK
Special VSK 2024 6-9 februari | Jaarbeurs