• Datum
  • Leestijd 2 minuten
  • Doelgroep Adviseur, zakelijk, installateur

Kwaliteitsverklaringen Mitsubishi Electric en NTA 8800

Vanaf 1 januari 2021 geldt dat voor alle nieuwbouw de aanvraag van de omgevingsvergunning moet voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Het toetsen van deze eisen zal vanaf deze datum gaan met de NTA 8800. Voor veel producten en systemen geldt dat zij kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen hebben die gebaseerd zijn op de vorige norm: NEN 7120. Voor alle tapwatertoestellen en warmtepompen is er een overgangsregeling waarmee ook op NEN 7120 gebaseerde verklaringen gebruikt kunnen worden binnen NTA 8800. Dit geldt ook voor warmtepompen van Mitsubishi Electric.

Gelijkwaardigheidsverklaringen in onafhankelijke database

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen worden onafhankelijk beoordeeld en gecontroleerd. Daarna worden ze opgenomen in de database van Stichting Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG). Deze databank wordt onder meer gebruikt door energieadviseurs, toezichthoudende instanties en gebouwbeheerders en -bezitters. Software voor energieberekening is ook veelal gekoppeld aan deze database.

NTA 8800 en NEN 7120

Verklaringen Mitsubishi Electric warmtepompen

Maar welke verklaringen voor systemen van Mitsubishi Electric gebruik je nu in je NTA 8800 berekening? En als je een op NEN 7120 gebaseerde verklaring gebruikt, wat moet je dan omrekenen? De database van BCRG helpt je hierbij. Door te filteren op richtlijn NTA 8800 verschijnen de verklaringen die gebruikt kunnen worden. Zowel verklaringen op basis van NTA 8800 als verklaringen op basis van NEN 7120 die vallen onder de overgangsregeling. Verklaringen op basis van NTA 8800 (dit staat vermeld op verklaring) kunnen zonder meer gebruikt worden voor berekeningen volgens NTA 8800.

Stappenplan

NTA 8800 stappenplan warmtepompen

Omrekenen NEN 7120 naar NTA 8800

Bij verklaringen op basis van NEN 7120 dienen er drie zaken omgerekend te worden om conform NTA 8800 te gebruiken. Dit omdat NTA 8800 uitgaat van kWh in plaats van MJ. Daarnaast dient de code van de verklaring verkort te worden om te gebruiken in energieberekeningssoftware. Daarvoor laat je de laatste vier karakters van de code vervallen.

Omrekenen

• Om het onderscheid WLE / WHE te bepalen moet QH;dis/Ag gedeeld worden door 3,6 (150 MJ/m2 in NEN 7120 wordt dus 41,67 kWh/m2 in NTA 8800).

• Om de bruto warmtebehoefte te bepalen moet de waarde uit NEN7120 gedeeld worden door 3,6 en vermenigvuldigd met 1000. (2,5 GJ wordt dus 694 kWh/a).

• Om de hulpenergie te bepalen moet de waarde uit NEN7120 gedeeld worden door 3,6. (432 MJ wordt dus 120 kWh). Deze omgerekende waarde (afgerond op gehele getallen) is de waarde die door de adviseur ingevuld moet worden in de software.

ηH;gen;si;hp [-] en FH;gen;si,gpref [-] vermeld op de verklaring van de NEN 7120 kunnen zonder verdere aanpassing in de NTA 8800 software worden gebruikt.

Duurzaam Beng-3

Duurzaam Beng-3 staat niet op de verklaring bij NEN 7120. Hier wordt dan bij NTA 8800 forfaitair aangehouden.

Daarnaast moet als er op een verwarmingssysteem twee of meer opwekkers aangesloten zijn ook het nominaal vermogen van de warmtepomp worden opgegeven, voor lucht-water WP (bron lucht) het vermogen dat is gegeven bij A7/W35, brine-water WP (bron bodem) het vermogen dat is gegeven bij B0/W35, Grondwater-water WP (bron grond water) voor het vermogen dat is gegeven bij W10/W35.

(Bron: bcrg.nl)

Let op!

Verwar de overgangsregeling die hier beschreven is niet met de tijdelijke overgangsregeling. Deze tijdelijke overgangsregeling geldt maar tot 1 maart 2021 en is niet van toepassing op tapwatertoestellen en warmtepompen. Voor deze laatste categorie mogen de NEN 7120 verklaringen de komende 2 jaar (2021 & 2022) nog gebruikt worden!

Lees meer over: