• Datum
  • Leestijd 2 minuten
  • Doelgroep Adviseur, zakelijk, installateur

Certificering CO2 Prestatieladder

Alklima B.V. streeft er naar gecertificeerd te worden voor niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Dit is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.

Update 19-04-2022: CO2-footprint 2021

Update 07-04-2023: CO2-Footprint 2023

Doelstellingen

Alklima heeft de volgende doelstellingen opgesteld:

  • Het creëren van een 80% elektrisch wagenpark.
  • 90% minder gas verbruiken ten opzichte van 2020
  • De-leveringen terug te dringen naar 1,1.
  • Overstappen op volledig groene stroom.

Ons doel is om bovenstaande doelstellingen in 2024 gerealiseerd te hebben. Dit zou betekenen dat Alklima een CO2 reductie zal bereiken van 50% ten opzichte van 2020. Zie voor het plan van aanpak en de exacte scope verdeling van onze doelstellingen ons energiemanagementplan welke hieronder te downloaden is. 

Sector en keteninitiatieven

Naast de opvolging van bovenstaande doelstellingen neemt Alklima ook deel aan CO2-emissie reductieprogramma's en/of - initiatieven. De gedachte achter deelname is dat door interactie met andere bedrijven informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Alklima neemt deel aan de volgende keteninitiatieven:

Dutch Green Building Council 
DGBC is een landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Dat is nodig aangezien de klimaatverandering sneller gaat dan gedacht. DGBC kan met haar brede achterban uit de bouw- en vastgoedsector het verschil maken. DGBC is dé Nederlandse netwerkorganisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed. Samen met haar participanten delen zij hun duurzame kennis om er samen voordeel uit te halen.

Vereniging Warmtepompen
Vereniging Warmtepompen (voorheen DHPA, Dutch Heat Pump Association) speelt een belangrijke rol binnen de energietransitie. Zij willen samen met haar leden sterk bijdragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving, met hun warmtepompen.

Duurzaam gebouwd 
Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. De website DuurzaamGebouwd.nl brengt alle informatie over de markt, verduurzamingsopgaves, trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen samen.

The next step

Op de pagina Footprint 2022 en Energiemanagementplan Alklima vind je de nieuwste informatie van de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp.

Wil je meer informatie over de CO2 prestatieladder, neem dan een kijkje op https://www.co2-prestatieladder.nl/nl

Download

Energiemanagementplan & CO2 Footprint Alklima

CO2_Footprint_Alklima_2021_-_24052023.pdf
Bestand downloaden 443,75 kB
CO2_Footprint_Alklima_2021_-_24052023.pdf
CO2_Footprint_Alklima_2020.pdf
Bestand downloaden 406,34 kB
CO2_Footprint_Alklima_2020.pdf
CO2_Footprint_Alklima_2022_-_26052023.pdf
Bestand downloaden 470,92 kB
CO2_Footprint_Alklima_2022_-_26052023.pdf
Energiemanagementplan_2021-2024_-_26052023.pdf
Bestand downloaden 423,33 kB
Energiemanagementplan_2021-2024_-_26052023.pdf
Lees meer over: