• Datum
  • Leestijd 4 minuten
  • Doelgroep Installateur

Alklima start met Categorie II F-Gassen opleiding

We weten dat de slagingspercentages bij de reguliere opleidingen op de markt in het algemeen aan de lage kant zijn. De meest benoemde oorzaak hiervan is dat de betreffende deelnemer door het veelal lage aantal dagen (vaak maar 6 dagen met een invulling van theorie en praktijk) weinig bagage meekrijgt als voorbereiding op het examen. Hierdoor hebben we gemeend een andere aanpak te moeten volgen.

Categorie II F-Gassen opleiding bij Alklima

Onze opleiding voor categorie 2 is zo ingekleed dat het onderwijsprogramma een duidelijk focus heeft op wat de deelnemer moet “kennen en kunnen” om de theorie en praktijk met een voldoende resultaat te behalen. Daarnaast hebben we tijd gereserveerd om de gewenste verdieping aan de deelnemer te kunnen geven zodat hij daadwerkelijk de theorie en het praktisch handelen met zelfvertrouwen in kan zetten in zijn dagelijkse praktijk. Door het volgen van dit opleidingsdoel zal de deelnemer zelfstandig fout- en faalkosten kunnen voorkomen en bij kunnen dragen aan een optimaal en efficiënt werkproces.
De opleiding wordt in eigen huis gegeven.

Lesdagen

We starten met twee groepen op een separate lesdag, dinsdag of donderdag, in een ochtend-middag variant (09:00 t/m 16:00).  Groep 1 is op dinsdagen en groep 2 op donderdagen.

Groep 1;              dinsdag 2 april – Ecodan systemen, voorwaarden en eigenschappen
Groep 2;              donderdag 4 april – Ecodan systemen, voorwaarden en eigenschappen

Groep 1;              dinsdag 9 april – F-gassen
Groep 2;              donderdag 11 april – F-gassen

Groep 1;              dinsdag 16 april – F-gassen
Groep 2;              donderdag 18 april – F-gassen

Groep 1;              dinsdag 23 april – F-gassen
Groep 2;              donderdag 25 april – F-gassen

Week 18:             Meivakantie

Groep 1;              dinsdag 7 mei – F-gassen
Groep 2;              donderdag 9 mei – F-gassen

Groep 1;              dinsdag 14 mei – F-gassen
Groep 2;              donderdag 16 mei – F-gassen

Groep 1;              dinsdag 21 mei – F-gassen
Groep 2;              donderdag 23 mei – F-gassen

Week 22:             Hemelvaart-week

Groep 1;              dinsdag 4 juni – F-gassen
Groep 2;              donderdag 6 juni – F-gassen    
     
Groep 1;              dinsdag 11juni – Examentraining F-gassen
Groep 2;              donderdag 13 juni – Examentraining F-gassen

Groep 1;              dinsdag 18 juni – STEK examen F-gassen
Groep 2;              donderdag 20 juni – STEK examen F-gassen

Leermiddelen

Theorieboek, E-learning omgeving voor de ondersteuning van de theorie en het maken van oefentoetsen en praktijkvorming (handelingen en werkstuk).

Onderwerpen theorie

1. Ecodan Lucht-water warmtepomp systemen
2. Koeltechnische principes
3. F-gassen examen koeltechnische medewerker
4. Solderen/Monteren
5. Hoofdcomponenten
6. Koudemiddelen & smeerolie
7. Milieuaspecten
8. Regelgeving en veiligheidsaspecten
9. Appendages & gereedschappen
10. Warmtepomp systemen 

Voordelen van de Categorie II F-Gassen opleiding bij Alklima:

- De opleiding en examen bij Alklima dus alles onder een dak,
- Voor en door mensen uit de praktijk,
- Extra lesdagen voor een verdieping in de materie en een verhoogde slagingskans,
- Examentraining voor een optimale voorbereiding op het examen zelf,
- Geen noodzaak meer tot het uitbesteden van koeltechnisch werk,
- Reductie faalkosten,
- Categorie II is ruim voldoende om warmtepompsystemen zoals deze worden ingezet in de woningbouw te kunnen aansluiten en servicen.

Kosten

De opleidingskosten bedragen €2395,- ex btw per deelnemer. Hierin vallen alle opleidingsmiddelen, lunch/koffie/thee/fris, het examen zelf en uiteraard ook het diploma wanneer aan alle voorwaarden is voldaan. Er komen dus geen additionele kosten meer bij voor de genoemde lesdagen en examendag. Mogelijk kan er voor de opleiding een subsidie worden aangevraagd via OTIB.

Schrijf je in

Heb je interesse in deelname aan de opleiding of wil je meer informatie, dan horen wij dit graag. Stuur hier uw mail. 
Lees meer over: