• Datum
  • Leestijd 1 minuut
  • Doelgroep Adviseur, installateur

Op donderdag 10 december vindt het Nederlands Warmtepomp Congres 2020 plaats. Dit event wordt georganiseerd door Vakblad Warmtepompen van Vakmedianet. Het programma richt zich op professionals die te maken hebben met verduurzaming in het algemeen en warmtepompen in het bijzonder. Alklima, importeur van Mitsubishi Electric, is als partner verbonden aan het congres.

Warmtepomp en verduurzaming

De conferentie komt in een tijd waarin de warmtepomp volop in de belangstelling staat. Omdat een bewezen en concrete oplossing is die ingezet kan worden binnen de energietransitie. Maar ook omdat nieuwe geluidseisen zorgen voor veel onduidelijkheid en vragen. Daarnaast wordt in 2021 de BENG-norm ingevoerd en gaat er een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen in werking. Ontwikkelingen die een relatie hebben tot de warmtepomp en verduurzaming

Warmtepomp in bestaande en nieuwbouw

Rudy Grevers over Bouwbesluit

Naast een interessant algemeen programma is er de mogelijkheid om aan parallelsessies deel te nemen. Rudy Grevers, manager woningbouw bij Alklima/Mitsubishi Electric, presenteert Comfortabel binnenklimaat, maar dan beter. In deze sessie wordt niet alleen teruggekeken op een warmtepompmarkt die zich in 7 jaar razendsnel heeft ontwikkeld. Vooral wordt gekeken naar de huidige stand van zaken en de mogelijkheden van de lucht-/water warmtepomp in bestaande en nieuwbouw. Een must voor een ieder binnen woningcorporaties, gemeenten, installatiebedrijven, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en VVE’s die te maken krijgt me verduurzamingsvraagstukken of warmtepompen.

Sprekers, programma en aanmelden

Naast Rudy Grevers zijn keynotesprekers onder andere Harm Valk, Atze Boersma, Tjeerd Andringa, Erik Roelofsen en Andries van Wijhe. Het Nederlands Warmtepompen Congres 2020 is gezien de omstandigheden geheel digitaal en vindt op 10 december plaats en start om 13:15 uur en wordt om 17:00 uur afgesloten. Aanmelden kan op de website van het Nederlands Warmtepomp Congres 2020. Hier vind je ook meer informatie over het programma.

Lees meer over: