• Datum
  • Leestijd 1 minuut
  • Doelgroep Adviseur, huiseigenaar, installateur, zakelijk

Alklima maakt kabaal om Bouwbesluit

Alklima schreeuwt niet snel. Maar met het blog Ons geluid wordt er flink lawaai gemaakt. De oorzaak hiervan draait overigens ook om geluid. Namelijk een wijziging binnen de regeling Bouwbesluit 2012. Om precies te zijn de bepalingsmethode voor het geluidsniveau van installaties voor warmte- of koudeopwekking. Onder deze installaties vallen onder meer warmtepompen.

Bouwbesluit geluidseisen meting

De opzet van deze richtlijnen zal in de praktijk veel onduidelijkheid en moeilijkheden opleveren. Bovendien heeft het daarnaast nog meer implicaties. Bijvoorbeeld voor de energietransitie.

Hoewel de materie complex is en moeilijk samen te vatten stelt Alklima het scherp: "het is een waardeloze, niet eenduidige en niet controleerbare richtlijn die in de praktijk veel conflicten en problemen gaat opleveren."

Vanzelfsprekend vraagt zo'n uitspraak om verdieping. Die vind je in het blog zelf. Net als het feit dat Alklima wetgeving met betrekking tot de geluidseisen juist toejuicht. Maar wel op zo'n manier dat de bouwkolom niet wordt opgezadeld met "een niet eenduidige, niet controleerbare en niet haalbare wetgeving"