Voorwaarden residentiele Lossnay Efteling actie 2023

De actie

 • De Residentiele Lossnay Efteling actie 2023 (hierna “actie”) van Alklima B.V., ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 23075994, gevestigd aan de Van Hennaertweg 29, 2952 CA te Alblasserdam (hierna “Alklima”), loopt vanaf 01 mei 2023 t/m 31 oktober 2023 (hierna “actieperiode”).
 • De actie is een promotionele actie van Alklima voor installateurs (hierna “deelnemer”). Derden kunnen geen aanspraak maken op deze actie.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties, aanbiedingen of kortingen.
 • De actie geldt gedurende de actieperiode op de volgende apparatuur (hierna “actiemodellen”):
  • Lossnay VL-250 L/R
  • Lossnay VL-350 L/R
  • Lossnay VL500 L/R
 • Deelname aan deze actie vangt aan bij het bestellen van één of meerdere actiemodellen. Alleen online geplaatste bestellingen doen mee aan de actie. Online bestellen kan via een account op de website van Alklima (Mijn Alklima), of een integratie met ondersteunde externe software.
 • De speciale actieprijzen op geselecteerde actiemodellen gelden gedurende de actieperiode.

Kaarten Efteling

 • Per actiemodel wordt één toegangskaart voor de Efteling (hierna “toegangskaart”) verstrekt.
 • Toegangskaarten worden na order van actiemodellen binnen vier weken verstuurd t.a.v. de directie van de deelnemer.
 • Het is aan de deelnemer om wel of niet gebruik te maken van de toegangskaart(en).
 • De toegangskaart is geldig van 09 januari 2023 t/m 07 januari 2024.
 • Toegangskaarten kunnen niet worden omgewisseld voor contant geld of toegangskaarten voor andere periodes.
 • De toegangskaarten mogen alleen worden aangeboden aan relaties/medewerkers. De toegangskaarten mogen niet worden doorverkocht aan derden of op enige andere wijze ingezet worden voor commerciële doeleinden.
 • Voor het bezoek aan de Efteling geldt het parkregelement van de Efteling, te vinden op efteling.com
 • Voor toegang is een reservering nodig, dit kan via efteling.com/reserveren

En verder

 • Alklima behoudt zich het recht voor de actie vroegtijdig te beëindigen, te veranderen, te verlengen, de voorwaarden van de actie te wijzigen of deelnemers uit te sluiten van deelname.
 • Alklima aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met deze actie.