Lossnay regelingen

Mitsubishi Electric is altijd een vooruitstrevend vernieuwer en markt­leider geweest met betrekking tot regelsystemen en sturingen voor allerlei toepassingen. Ook voor de Lossnay WTW-unit heeft Mitsubishi Electric zijn naam en faam hoog te houden. De Lossnay WTW-unit kan zowel opereren als enerzijds ‘stand-alone’ uitvoering en anderzijds gecombineerd met Mitsubishi Electric airconditioners. Tevens kan door toepassing van de L-MAP adapter de unit bediend worden in elk willekeurig gebouw beheersysteem (GBS) functionerend onder LonWorks©.

Wanneer de Lossnay met het City Multi VRF geïntegreerd wordt is het mogelijk om het gehele systeem vanaf één centraal punt te bedienen.

Voorbeeld van een centrale bediening

AG-150 Touch screen bediening met WebServer

De nieuwe centrale bediening van Mitsubishi Electric, de AG-150, heeft een 9 inch hoge esolutie touch screen display met eenvoudige bediening voor maar liefst 150 binnen delen. Deze bediening kan het verbruik per systeem, zone of binnenunit berekenen. Bovendien kan er via een internet verbinding het systeem gemonitord en geregeld worden.