LEV - Kit

Met de nieuwe LEV-kit van Mitsubishi Electric is het mogelijk om de kleinere, compacte RAC-serie binnen-units op City Multi-systemen aan te sluiten. Dankzij de LEV-kit beschikken deze binnen-units over een extern elektronisch expansieventiel, die benodigd is om op een VRF-systeem te functioneren. Hierdoor ontstaat een veel ruimere keuze aan binnen-units. Zoals de  elegante designbinnen-units van de MSF-EF-serie en de smalle,  compacte binnen-units van de MSZ-SF-serie. De LEV-kit bevat naast het elektro nisch  expansieventiel ook een bedieningspaneel en een  adresseringspaneel, waarmee u elke binnen-unit kunt adresseren. De LEV-kit kan aan de binnen-unit zelf of op een afstand (bijvoor-beeld in een verlaagd  plafond) worden gemonteerd.