Inhoudsopgave

 

Graag brengen wij u volledig op de hoogte welke gevolgen de ErP-wetgeving voor u, voor ons en onze gezamenlijke toekomst heeft. Vraag hier informatie aan betreffende onze nieuwe ErP training.

De toekomst vormgeven

Kent u de ErP-richtlijn? Nee? Deze richtlijn zal echter ons dagelijks leven en energieverbruik in de gehele EU veranderen. U kent vast wel het recente verbod op  de klassieke "gloeilampen" en de vervanging door betere energieverbruikers als led-lampen of tl-buizen. Op 01.01.2013 treden de voorschriften voor een verdere productcategorie in werking voor klimaatunits tot 12 kW.

Het doel van de Europese ecodesignrichtlijn, of ErP-richtlijn, is om producten die relevant zijn voor energieverbruik, milieuvriendelijk vorm te geven. Producten worden geclassificeerd en ingedeeld in nieuwe energie-efficiëntieklassen. In de toekomst zullen bijvoorbeeld ook pc's, wasdrogers of stofzuigers en verwarmingsketels, maar ook ramen, worden ingedeeld. 

Op 01.01.2013 treden de voorschriften voor warmtepomp systemen tot 12 kW in werking. In deze brochure leggen wij uit wat dat inhoudt.

Draag actief bij aan de vormgeving van de toekomst. Maak de juiste keuze in energiebesparende en toekomstgerichte klimaatsystemen!

EU-doelen

De Europese Unie heeft ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot klimaatbescherming, die in 2020 bereikt moeten worden. Deze zijn vastgelegd onder het overkoepelende begrip 20/20/20-doelstellingen. In vergelijking met 1990 moeten de maatregelen leiden tot 20% meer gebruik van duurzame energie. Tegelijkertijd moet er 20% minder primaire energie verbruikt worden en moet de CO-uitstoot 20% lager zijn.

De Europese Unie stelt hoge doelen

Op 01.01.2013 wordt de uitvoeringsverordening (EU) 206/2012 van kracht, waarin de eisen van de ErP-richtlijn 2009/125 EG voor binnenklimaatunits tot 12 kW koelvermogen worden omgezet. De EU wil hiermee het milieuvriendelijk ontwerpen van energieverbruiksrelevante

producten bevorderen. Door middel van strenge eisen op het vlak van de energie-efficiëntie moet de de CO2-emissie en het energieverbruik tegen het jaar 2020 met 20 % zijn verlaagd.

Waarom klimaatunits onder de ErP-richtlijn vallen, is duidelijk: klimaattechniek is een onderdeel van onze alledaagse praktijk geworden. In de auto kan bijna niemand meer zonder het gebruikelijke comfort van de airconditioning en steeds meer woningbezitters maken ook binnen de eigen vier muren gebruik van klimaatunits. De technische ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft al duidelijke vooruitgang gebracht op het gebied van energie-efficiëntie, met name bij de bekende merkfabrikanten als Mitsubishi Electric.

Met de ErP-richtlijn moet een duurzaam, energie-efficiënt productontwerp ondersteund worden door geschikte politieke instrumenten. De kaderrichtlijn legt hierbij vast om welke productgroepen het gaat en welke raamvoorwaarden er gelden. 

Energieverbruiksrelevante producten vallen onder de richtlijn, als ze aan de volgende criteria voldoen:

  • jaarlijks verkoopvolume in de EU van minimaal 200.000 stuks;
  • aanzienlijke milieu-effecten van het product;
  • een duidelijke mogelijkheid tot verbetering van de milieuvriendelijkheid tegen redelijke kosten.

De productgroepen worden ingedeeld in zogenaamde lots (lot 1 voor warmtepompen, lot 10 voor binnenklimaatunits tot 12 kW). 

Indien de nieuwe klassen voor minimale efficiëntie niet worden bereikt, geldt een importverbod voor de Europese Unie. Het importverbod is gebaseerd op een eenvoudig feit: Het energielabel zal in de toekomst onderdeel uitmaken van de CE-conformiteit. Inefficiënte klimaatunits die niet aan de minimale eisen voldoen, krijgen geen CE-symbool meer.

Bijzonder efficiënte klimaatunits ontvangen daarentegen de 'EuroFlower' certificering.

EuroFlower

Het Europese milieukeurmerk 'EuroFlower', wordt verleend op basis van een omvangrijke catalogus aan criteria. Deze criteria betreffen niet alleen afzonderlijke kenmerken van een product, maar houden ook rekening met de volledige levenscyclus (LCA) van de milieuvriendelijke fabricage tot aan het concept van afvalverwijdering.

Efficiëntie en comfort op de voorgrond

Binnenkort gelden nieuwe energie-efficiëntieklassen. Naast de tot nu toe optimale energie-efficiëntieklasse A wordt de schaalverdeling binnenkort uitgebreid met de klassen A +, A ++ en A +++.

Consumenten ontvangen daarnaast meer relevante informatie voor hun koopbeslissing. Bijvoorbeeld informatie over de geluidsemissie van het splitklimaatsysteem. Hiervoor wordt het geluidsvermogen van de binnen- en buitenunits aangegeven in decibel als objectieve eenheid voor akoestiek. 

Is het geluidsvermogen van een binnenunit bekend, dan kan de geluidsimmissie worden berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de afstand en de straalkarakteristiek. Een voordeel is, dat verschillende klimaatunits onderling vergeleken kunnen worden, onafhankelijk van de gebruikslocatie en de meetprocedure van de geluidsdruk. De geluidsdruk wordt vaak op een afstand van ca. 1 m. gemeten. Moderne splitklimaatunits bereiken hierbij een gemiddeld zeer stille 21 decibel.

Geluidsdruk vs. geluidsvermogen

Geluidsdruk dB(A)

De geluidsdruk is een geluidsveldvariabele die het geluid uitdrukt dat op een bepaalde afstand ervaren wordt bij een werkende binnenunit.

Geluidsvermogen dB(A)

Het geluidsvermogen is een akoestische variabele, die de bronsterkte van een geluidsvoortbrenger beschrijft. Deze is onafhankelijk van de afstand tot de ontvangstlocatie.

Nieuwe meetprocedures

De nieuwe seizoensgebonden meetprocedures voor koeling en verwarming houden rekening met: vier jaargetijden, drie EU-klimaatzones bij verwarming, deellastmodus, verbruik bij thermostaat-off, stand-byverbruik en kruk-kuipverwarming. Dit levert een beoordeling op van de energie-efficiëntie bij een realistisch, gemiddeld gebruik van een splitklimaatsysteem.

Oud wordt vervangen door nieuw

De indeling in de afzonderlijke energie-efficiëntieklassen wordt met de invoering van de ErP-richtlijnen nieuw gestructureerd. Daarnaast wordt de schaalverdeling uitgebreid met drie nieuwe klassen A +, A ++ en A +++.

Door de nieuwe structurering van de meetpunten en de berekeningen van de E.E.R. en C.O.P., ontstaan andere efficiëntieklassen voor klimaatunits, die zonder technische wijzigingen verkocht blijven worden. Voor ontwerpers en vakhandel is het belangrijk te weten dat op 01.01.2013 de efficiëncyklassen gewijzigd zijn. Dat kan ook gelden voor klimaatunits die zij gewend zijn te gebruiken. Daarnaast moeten klimaatunits op 01.01.2013 bij koeling minimaal voldoen aan efficiëntieklasse D. Een jaar later is dit zelfs minimaal efficiëntieklasse B. Voor verwarming geldt vanaf het begin klasse A als minimale eis.Vanaf 01.01.2014 is dit zelfs klasse A +.

De nieuwe waarden: S.E.E.R. en S.C.O.P.

Tot nu toe werden klimaatunits beoordeeld met de E.E.R. en de C.O.P. De E.E.R. stond voor de efficiëntie bij koeling. De C.O.P. definieerde het rendement – de verhouding dus tussen het gebruikte en het afgegeven vermogen – bij verwarming.

Tot nu toe waren deze waarden uitsluitend gericht op een enkel bedrijfspunt. Dat leidde ertoe, dat sommige fabrikanten hun toestellen uitsluitend verbeterden met het oog op dit bedrijfspunt. Zo konden zij op basis van het totale vermogen van het product een efficiëntieklasse bereiken, die op basis van de technische uitrusting van de klimaatunit onder bepaalde omstandigheden niet gerechtvaardigd was.

S.E.E.R. en S.C.O.P. bieden een remedie voor dit probleem, want de „S“ staat voor Seasonal/Seizoensgebonden“. Dit betekent, dat meerdere realistische meetpunten vastgelegd zijn. Deze worden allen meeberekend bij de indeling van de energie-efficiëntieklasse.

Voor koeling liggen de meetpunten bij 20 °C, 25 °C, 30 °C en 35 °C buitentemperatuur. Voor koeling werden daarbij de klimaatgegevens uit Straatsburg als representatief voor geheel Europa genomen. Afhankelijk van het temperatuurverloop in Straatsburg werden de afzonderlijke meetpunten verschillend gewogen. Zo kreeg de deellastmodus van een klimaatunit die meer dan 90 % van de werking vormt, een overeenkomstig groot gewicht bij de indeling van de efficiëntieklasse.

Voor verwarming kon geen geldig temperatuurprofiel voor heel Europa worden opgesteld. Daarom werden hier drie klimaatzones, met verschillende lastprofielen, in Europa gedefineerd: Noord-, Midden- en Zuid-Europa. De meetpunten liggen uniform bij 12 °C, 7 °C, 2 °C en -7 °C buitentemperatuur.

Vaktermen bij de S.C.O.P. P design H: is gelijk aan 100 % verwarmingslast. De waarde is afhankelijk van het gekozen bivalentiepunt. T design: buitentemperatuur, die het punt P design H vastlegt. Deze komt tot stand op basis van de omstandigheden in het gebied.

T bivalent: is de laagste temperatuur, waarbij het volledige verwarmingsvermogen met de warmtepomp geproduceerd kan worden (zonder extra verwarming). Dit punt kan binnen de voorgegeven temperatuurzones (T design – T bivalent) vrij worden gekozen.

 

Klimaatzones

Klimaatreferentiewaarden voor drie zones voor berekening van de S.C.O.P.

Aangezien de klimaatomstandigheden grote invloed hebben op de werking van de warmtepompmodus, werden drie klimaatzones binnen de EU gevormd: warm, gemiddeld, koud. De meetpunten liggen uniform bij 12 °C, 7 °C, 2 °C en -7 °C.