Visie op het klimaat

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan heeft Mitsubishi Electric een eigen milieu­actieplan opgesteld. Hierin streeft Mitsubishi Electric er naar om in het jaar 2021 zeker 30% CO2 emissiereductie te realiseren. Dit geldt voor zowel de productontwikkeling als voor het fabricageproces. Drie R-en zullen centraal staan: Reduce, Reuse & Recycle. Zo doen wij onze positieve bijdrage aan de aarde en haar bewoners. De volgende doelen  worden hierbij gehanteerd:

  • Focus energie-efficiënte producten zoals warmtepompen en airconditioners.
  • In alle fabrieken de CO2-uitstoot met 30% verminderen, zonder in te boeten aan de geplande bedrijfsgroei. In 2050 wil men een vermindering van zelfs 50% CO2-uitstoot realiseren.
  • De totale hoeveelheid afvalstoffen uit haar productie verminderen door milieuvriendelijke en recyclebare materialen te gebruiken
  • In het hele bedrijf energiebesparing doorvoeren door warmtepompen en andere energie-efficiënte producten toe te passen.
  • Vaker en op grote schaal zonne-energie in de productieprocessen toepassen.
  • Opleiden van 1000 werknemers tot milieuspecialisten. Zij geven hun kennis door aan de volgende generatie zodat het bewustzijn voor de milieuproblematiek wordt versterkt.