Duurzame warmtepompen

BENG / BREEAM

Duurzame gebouwen

Tegenwoordig is het belangrijk dat je als zakelijke gebruiker voldoet aan bepaalde eisen rondom duurzaamheid. BREEAM en BENG helpen hierbij, door het uitreiken van certificaten bij het behalen van gestelde vereisten.

BREEAM

BREAAM is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Een gebouw wordt beoordeeld op bouwkundige elementen (tussenvloeren, gevels, dak, ramen), installaties (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie), afwerking (van onder andere vloeren en binnenwanden) en het bij het gebouw horende terrein (het bouwkavel). De beoordeling vindt plaats in negen categorieën:

1. Management,
2. Gezondheid,
3. Energie,
4. Transport,
5. Water,
6. Materialen,
7. Afval,
8. Landgebruik & Ecologie, en
9. Vervuiling.

De categorieën zijn weer onderverdeeld in ‘credits’. Het gebouw krijgt per credit punten toegekend. Die worden gezamenlijk doorgerekend tot één samengestelde gebouwscore. De Nederlandse creditlijst is toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving, praktijkrichtlijnen en de bouwpraktijk.

BREEAM-NL In-Use
Voor bestaande utiliteitsgebouwen is BREEAM-NL In-Use hét managementinstrument om concreet en meetbaar met integrale verduurzaming aan de slag te gaan. Het is de meest gebruikte standaard in Europa. Het toepassen van BREEAM-NL In-Use levert je waardevolle inzichten op, waarmee je het verduurzamingstraject van je gebouw kunt vastleggen, monitoren en verbeteren. Een managementinstrument in de transitie naar een duurzaam gebouw of portefeuille. Lees hier meer.

Certificering
Gebouweigenaren of ontwikkelaars kunnen een project registreren bij DGBC. Wanneer er voldoende punten worden behaald, wordt een certificaat ontvangen. Er zijn twee soorten certificaten:

  • Ontwerpcertificaat: Niet verplicht, maar wordt gezien als tussentijdse inschatting of het uiteindelijke certificaat behaald gaat worden;
  • Oplevercertificaat: Het uiteindelijke BREEAM-certificaat, zeggende dat het gebouw/project aan de eisen voldoet.

De BREEAM-NL methode bestaat uit vier verschillende keurmerken:

  1. BREEAM-NL Nieuwbouw en renovatie. Dit keurmerk wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van nieuwe gebouwen te bepalen;
  2. BREEAM-NL In-Use. Hiermee worden reeds bestaande gebouwen beoordeeld op basis van drie niveaus: gebouw, beheer en gebruik;
  3. BREEAM-NL Gebied. Dit keurmerk beoordeelt de duurzaamheidsprestatie van gebieden;
  4. BREEAM-NL Sloop en Demontage. Dit keurmerk beoordeelt de duurzaamheid van sloopprojecten.

BREEAM en Mitsubishi Electric
De warmtepompsystemen van Mitsubishi Electric vallen onder de meest duurzame systemen in de markt verkrijgbaar. Toch scoren de warmtepompsystemen van Mitsubishi Electric niet op elk punt van BREEAM goed. Dit hangt samen met het toegepaste koudemiddel R410a.

BREEAM hanteert voor een koudemiddel een maximale GWP waarde van 5, terwijl het koudemiddel R410a een GWP waarde heeft van 2088. Een lage GWP waarde zegt echter niets over de duurzaamheid van een systeem. Een hoge GWP waarde kan zelfs bijdrage aan de duurzaamheid van een systeem.

BENG

Naast een BREEAM-NL certificaat, is voor sommige gebouwen ook belangrijk om te voldoen aan BENG (bijna energieneutrale gebouwen), welke voortkomt uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Voldoen aan BENG betekent dat gebouwen nog verder geïsoleerd en luchtdicht gebouwd moeten worden. Voor nieuwbouw geldt dat alle vergunningsaanvragen per 1 januari 2021 moeten voldoen aan BENG. Voor overheidsgebouwen geldt dit al vanaf 1 januari 2019.

Het is goed mogelijk om bestaande bouw vanuit de BENG te benaderen. De BENG-indicatoren en het Energielabel worden gelinkt. Tot op heden is er nog geen wettelijke eis gesteld aan de hoogte van de BENG-indicatoren. Uiteraard blijft hier wel het Bouwbesluit gehandhaafd.

De energieprestatie van gebouwen wordt vanaf 1 januari 2021 vastgelegd aan de hand van drie BENG eisen, welke de huidige energieprestatiecoëfficient (EPC) vervangen:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Bij utiliteitsgebouwen telt hierbij ook de energiebehoefte voor verlichting mee;
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Dit is een optelsom van het primaire energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventileren. Bij utiliteitsgebouwen telt ook verlichting mee. Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen mag de opgewekte energie (met PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen) van het primaire energiegebruik worden afgetrokken. Bij primair fossiel energiegebruik worden de systeemverliezen (zoals leidingverliezen bij verwarming), hulpenergie (zoals pompen) en het rendement van de opwekkers (zoals de cv-ketel) meegenomen;
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (minstens 50%), te bepalen door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal aan hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

BENG & Mitsubishi Electric
Betere isolatie en betere luchtdichtheid zijn consequenties van de eisen. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt. Klimaatsystemen van Mitsubishi Electric kunnen hieraan bijdragen.

Klik hier voor meer informatie.